2 Petrusbrevet 2:11

medan änglar som står högre i makt och styrka inte uttalar några hånfulla domar mot dem inför Herren.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ὅπου   ἄγγελοι   ἰσχύϊ   καὶ   δυνάμει   μείζονες   ὄντες   οὐ   φέρουσιν   κατ᾽   αὐτῶν   παρὰ   κυρίου   βλάσφημον   κρίσιν.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3699 ὅπου där, dit, varhelst, whereas CONJ
G0032 ἄγγελοι ängel, budbärare angels, N-NPM
G2479 ἰσχύϊ kraft, makt in strength N-DSF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1411 δυνάμει makt, kraft, styrka, mirakel, kraftgärning in power N-DSF
G3173 μείζονες stor greater A-NPM-C
G1510 ὄντες är being, V-PAP-NPM
G3756 οὐ inte not PRT-N
G5342 φέρουσιν bära do bring V-PAI-3P
G2596 κατ᾽ enligt, mot, i against PREP
G0846 αὐτῶν honom, dem, henne, den, det them P-GPM
G3844 παρὰ av, för, från, på PREP
G2962 κυρίου Herren, herre from [the] Lord N-GSM
G0989 βλάσφημον hädisk, hånfull a reviling A-ASF
G2920 κρίσιν. domstol, fördömelse judgment. N-ASF
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.