2 Petrusbrevet 1:21

Ingen profetia har någonsin kommit som resultat av mänsklig vilja, utan ledda (burna, drivna) av den helige Ande har människor talat [burit fram och förmedlat] ord från Gud.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

οὐ   γὰρ   θελήματι   ἀνθρώπου   ἠνέχθη   προφητεία   ποτέ,   ἀλλ᾽   ὑπὸ   πνεύματος   ἁγίου   φερόμενοι   ἐλάλησαν   οἱ   ἀπὸ   θεοῦ   ἄνθρωποι.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3756 οὐ inte Not PRT-N
G1063 γὰρ för for CONJ
G2307 θελήματι vilja by [the] will N-DSN
G0444 ἀνθρώπου människa of man N-GSM
G5342 ἠνέχθη bära was brought V-API-3S
G4394 προφητεία profetia prophecy N-NSF
G4218 ποτέ, tidigare, förut at any time, PRT
G0235 ἀλλ᾽ men but CONJ
G5259 ὑπὸ av by PREP
G4151 πνεύματος Ande [the] Spirit N-GSN
G0040 ἁγίου helig, helgedom Holy A-GSN
G5342 φερόμενοι bära being carried, V-PPP-NPM
G2980 ἐλάλησαν tala, säga, predika, uttala spoke V-AAI-3P
G3588 οἱ denna, denne T-NPM
G0575 ἀπὸ från, av, ut ur, för, på, i, from PREP
G2316 θεοῦ Gud of God N-GSM
G0444 ἄνθρωποι.¶ människa men. N-NPM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.