2 Petrusbrevet 1:18

Vi [Petrus, Jakob och Johannes] hörde den rösten som kom från himlen [Guds tron], för vi var med honom på det heliga berget. [Matt 17:1‑9; Mark 9:2]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

καὶ   ταύτην   τὴν   φωνὴν   ἡμεῖς   ἠκούσαμεν   ἐξ   οὐρανοῦ   ἐνεχθεῖσαν   σὺν   αὐτῷ   ὄντες   ἐν   τῷ   ἁγίῳ   τῷ   ὄρει.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G3778 ταύτην detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de this D-ASF
G3588 τὴν denna, denne T-ASF
G5456 φωνὴν röst, rop voice N-ASF
G1473 ἡμεῖς jag, mig, min, mitt we P-1NP
G0191 ἠκούσαμεν höra, lyssna heard V-AAI-1P
G1537 ἐξ av, från, ut ur, med, på from PREP
G3772 οὐρανοῦ himmel heaven, N-GSM
G5342 ἐνεχθεῖσαν bära having been brought V-APP-ASF
G4862 σὺν med with PREP
G0846 αὐτῷ honom, dem, henne, den, det Him, P-DSM
G1510 ὄντες är being V-PAP-NPM
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G3588 τῷ denna, denne the T-DSN
G0040 ἁγίῳ helig, helgedom holy A-DSN
G3588 τῷ denna, denne T-DSN
G3735 ὄρει.¶ berg mountain. N-DSN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.