2 Petrusbrevet 1:17

För [vi var med när] han fick ta emot ära och härlighet från (intill, alldeles bredvid) Gud, Fadern. En röst kom från denna majestätiska härlighet [i det ljus som strålade över Jesus]: "Detta är min älskade son som jag gett min favör till (har behag i, är belåten med, som är utvald)."


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

λαβὼν   γὰρ   παρὰ   θεοῦ   πατρὸς   τιμὴν   καὶ   δόξαν   φωνῆς   ἐνεχθείσης   αὐτῷ   τοιᾶσδε   ὑπὸ   τῆς   μεγαλοπρεποῦς   δόξης·   ὁ   υἱός   μου   ὁ   ἀγαπητός   ἀγαπητός   οὗτός   ἐστιν,   εἰς   ὃν   ἐγὼ   εὐδόκησα.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2983 λαβὼν
få, ta emot, välkomna, ta Having received
VERB Verb
2:a Aorist Aktiv Particip Andra Aorist Aktiv Particip
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
V-2AAP-NSM
G1063 γὰρ
för for
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G3844 παρὰ
nära, vid sidan, av, för, från, på from
Preposition Preposition
PREP
G2316 θεοῦ
Gud God
Substantiv Substantiv
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
N-GSM
G3962 πατρὸς
fader, far [the] Father
Substantiv Substantiv
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
N-GSM
G5092 τιμὴν
pris, heder honor
Substantiv Substantiv
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Feminin
N-ASF
G2532 καὶ
och, också, även, både, sedan, också and
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G1391 δόξαν
härlighet, ära, prakt, heder, anseende glory,
Substantiv Substantiv
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Feminin
N-ASF
G5456 φωνῆς
röst, rop a voice
Substantiv Substantiv
Genitiv Sing. Genitiv Singular Feminin
N-GSF
G5342 ἐνεχθείσης
bära was brought
VERB Verb
Aorist Passiv Particip Aorist Passiv Particip
Genitiv Sing. Genitiv Singular Feminin
V-APP-GSF
G0846 αὐτῷ
honom, dem, henne, den, det to Him,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Dativ Sing. Dativ Singular Maskulin
P-DSM
G5107 τοιᾶσδε
en sådan such as follows
Demonstrativt pron. Demonstrativt pronomen
Genitiv Sing. Genitiv Singular Feminin
D-GSF
G5259 ὑπὸ
av by
Preposition Preposition
PREP
G3588 τῆς
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Genitiv Sing. Genitiv Singular Feminin
T-GSF
G3169 μεγαλοπρεποῦς
majestätisk Majestic
Adjektiv Adjektiv
Genitiv Sing. Genitiv Singular Feminin
A-GSF
G1391 δόξης·
härlighet, ära, prakt, heder, anseende Glory:
Substantiv Substantiv
Genitiv Sing. Genitiv Singular Feminin
N-GSF
G3588
denna, denne The
Best. Art. Bestämd artikel
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
T-NSM
G5207 υἱός
son, ättling Son
Substantiv Substantiv
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
N-NSM
G1473 μου
jag, mig, min, mitt of Me,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Genitiv Sing. första person Genitiv Singular
P-1GS
G3588
denna, denne
Best. Art. Bestämd artikel
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
T-NSM
G0027 ἀγαπητός
älskad beloved
Adjektiv Adjektiv
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
A-NSM
G0027 ἀγαπητός
älskad beloved
Adjektiv Adjektiv
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
A-NSM
G3778 οὗτός
detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de this
Demonstrativt pron. Demonstrativt pronomen
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
D-NSM
G1510 ἐστιν,
är is,
VERB Verb
Närvarande Aktiv Indikativ Närvarande Aktiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-PAI-3S
G1519 εἰς
in i, till, för, i, på, mot in
Preposition Preposition
PREP
G3739 ὃν
vem whom
Relativt pron. Relativt Pronomen
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Maskulin
R-ASM
G1473 ἐγὼ
jag, mig, min, mitt I
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Nominativ Sing. första person Nominativ Singular
P-1NS
G2106 εὐδόκησα.
ha sin glädje i, funnit behag i, behaga (besluta), found delight.”
VERB Verb
Aorist Aktiv Indikativ Aorist Aktiv Indikativ
Sing. första person Singular
V-AAI-1S

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln – av Biblica, Internationella Bibelsällskapet (samma organisation som också står bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning som tillsattes 1972 där NT blev klart 1981 och GT år 2000
 Bibel2000 (gamla hemsidan)
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Waldenströms översättning – Paul Petter Waldenströms översättning med förklarande anmärkningar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011)
 Finska Raamattu
 Danska Brugbibelen
 Tyska (1545)

Engelska:
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of life version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar