2 Moseboken 34:19

Allt som öppnar moderlivet är mitt, och av all din boskap ska du helga hanarna, det förstfödda av din oxe och får.


כָּל   פֶּטֶר   רֶחֶם   לִי   וְכָל   מִקְנְךָ   תִּזָּכָר   פֶּטֶר   שׁוֹר   וָשֶׂה  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
3605
9014
כָּל
־
allt all
link
HNcbsc
6363a
פֶּ֥טֶר förstfödd firstborn HNcbsc
7358
רֶ֖חֶם livmoder womb HNcbsa
9005
9030
לִ֑
י
till, för
to
me
HRd/Sp1bs
9002
3605
9014
וְ
כָֽל
־
och
allt
and
all
link
HC/Ncbsc
4735
9021
מִקְנְ
ךָ֙
boskap livestock
your
HNcbsc/Sp2ms
2142
תִּזָּכָ֔ר komma ihåg, minnas to remember HVNi3fs
6363a
פֶּ֖טֶר förstfödd firstborn HNcbsc
7794
שׁ֥וֹר cattle HNcbsa
9002
7716
9016
וָ
שֶֽׂה
׃
och

[Vers slut]
and
sheep
verseEnd
HC/Ncbsa
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.