2 Moseboken 10:12

Sedan sade Herren (Jahve) till Mose: "Sträck ut din hand över Egyptens land så att gräshopporna kan komma upp över Egypten och äta varje planta som haglet har lämnat."


וַיֹּאמֶר   יְהוָה   אֶל   מֹשֶׁה   נְטֵה   יָדְךָ   עַל   אֶרֶץ   מִצְרַיִם   בָּאַרְבֶּה   וְיַעַל   עַל   אֶרֶץ   מִצְרָיִם   וְיֹאכַל   אֶת   כָּל   עֵשֶׂב   הָאָרֶץ   אֵת   כָּל   אֲשֶׁר   הִשְׁאִיר   הַבָּרָד  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
9001
0559
וַ
יֹּ֨אמֶר
och
säga, tala
seq
to say
Hc/Vqw3ms
3068
יְהוָ֜ה JHVH, Jahve, Herren YHWH HNpt
0413
9014
אֶל
־
till (mot) to(wards)
link
HR
4872
מֹשֶׁ֗ה Mose Moses HNpm
5186
נְטֵ֨ה sträcka to stretch HVqv2ms
3027
9021
יָדְ
ךָ֜
hand hand
your
HNcbsc/Sp2ms
5921a
9014
עַל
־
på, över, ovanför upon
link
HR
0776
אֶ֤רֶץ land, jord land HNcbsc
4714
מִצְרַ֙יִם֙ Egypten Egypt HNpl
9003
0697
בָּֽ
אַרְבֶּ֔ה
i, på, med
gräshoppa
in
locust
HRd/Ncbsa
9002
5927
וְ
יַ֖עַל
och
höja, dra upp, stå upp
and
to ascend
HC/Vqu3ms
5921a
9014
עַל
־
på, över, ovanför upon
link
HR
0776
אֶ֣רֶץ land, jord land HNcbsc
4714
מִצְרָ֑יִם Egypten Egypt HNpl
9002
0398
וְ
יֹאכַל֙
och
äta
and
to eat
HC/Vqu3ms
0853
9014
אֶת
־
- obj.
link
HTo
3605
9014
כָּל
־
allt all
link
HNcbsc
6212
עֵ֣שֶׂב vegetation vegetation HNcbsc
9009
0776
הָ
אָ֔רֶץ
[best. form]
land, jord
the
land
HTd/Ncbsa
0853
אֵ֛ת - obj. HTo
3605
9014
כָּל
־
allt all
link
HNcbsa
0834a
אֲשֶׁ֥ר som, vilket, vilken which HTr
7604
הִשְׁאִ֖יר to remain HVhp3ms
9009
1259
9016
הַ
בָּרָֽד
׃
[best. form]
hagel
[Vers slut]
the
hail
verseEnd
HTd/Ncbsa
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.