2 Moseboken 7:19

Herren sade till Mose: "Säg till Aron: 'Ta din stav och sträck ut din hand över Egyptens vatten, över floden, över dess strömmar, över dess pölar och över alla dess dammar så att det blir till blod.' Det ska vara blod över hela Egyptens land även i träkärl och stenkärl (allt vatten, både naturligt och uppsamlat ska bli till blod)."


Den Hebreiska texten BETA

Hebreiska Masoriska texten (MA), Läsriktning från höger till vänster

וַיֹּאמֶר   יְהוָה   אֶל   מֹשֶׁה   אֱמֹר   אֶל   אַהֲרֹן   קַח   מַטְּךָ   וּנְטֵה   יָדְךָ   עַל   מֵימֵי   מִצְרַיִם   עַל   נַהֲרֹתָם   עַל   יְאֹרֵיהֶם   וְעַל   אַגְמֵיהֶם   וְעַל   כָּל   מִקְוֵה   מֵימֵיהֶם   וְיִהְיוּ   דָם   וְהָיָה   דָם   בְּכָל   אֶרֶץ   מִצְרַיִם   וּבָעֵצִים   וּבָאֲבָנִים  

Grekiska Septuaginta (LXX), Läsriktning från vänster till höger

εἶπεν δὲ κύριος πρὸς Μωυσῆν εἰπὸν Ααρων τῷ ἀδελφῷ σου λαβὲ τὴν ῥάβδον σου καὶ ἔκτεινον τὴν χεῖρά σου ἐπὶ τὰ ὕδατα Αἰγύπτου καὶ ἐπὶ τοὺς ποταμοὺς αὐτῶν καὶ ἐπὶ τὰς διώρυγας αὐτῶν καὶ ἐπὶ τὰ ἕλη αὐτῶν καὶ ἐπὶ πᾶν συνεστηκὸς ὕδωρ αὐτῶν καὶ ἔσται αἷμα καὶ ἐγένετο αἷμα ἐν πάσῃ γῇ Αἰγύπτου ἔν τε τοῖς ξύλοις καὶ ἐν τοῖς λίθοις

Grundtextkommentarer

MA har 33 ord, LXX har 62 (+29).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Interlinjär – tabell

Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
H9001
H0559
וַ (v)
יֹּ֨אמֶר (amar)
och, men
säga, tala
seq
to say
Hc
Vqw3ms
H3068
יְהוָ֜ה (jahve, jehova)
JHVH, Jahve, Herren YHWH HNpt
H0413
H9014
אֶל (el)
־
till, mot, åt
-
to(wards)
link
HR

H4872
מֹשֶׁ֗ה (mosheh)
Mose Moses HNpm
H0559
אֱמֹ֣ר (amar)
säga, tala to say HVqv2ms
H0413
H9014
אֶֽל (el)
־
till, mot, åt
-
to(wards)
link
HR

H0175
אַהֲרֹ֡ן (aharon)
Aron Aaron HNpm
H3947
קַ֣ח (laqach)
ta to take HVqv2ms
H4294
H9021
מַטְּ (mateh)
ךָ֣
folkstam, tvärslå, stav
din, ditt
tribe
your
HNcbsc
Sp2ms
H9002
H5186
H9014
וּ (v)
נְטֵֽה (natah)
־
och, men
sträcka
-
and
to stretch
link
HC
Vqv2ms

H3027
H9021
יָדְ (jad)
ךָ֩
hand
din, ditt
hand
your
HNcbsc
Sp2ms
H5921a
H9014
עַל (al)
־
på, över, ovanför
-
upon
link
HR

H4325
מֵימֵ֨י (maj)
vatten water HNcmpc
H4714
מִצְרַ֜יִם (mitsrajim)
Egypten Egypt HNpl
H5921a
H9014
עַֽל (al)
־
på, över, ovanför
-
upon
link
HR

H5104
H9028
H9015
נַהֲרֹתָ֣ (nahar)
ם (hem)
׀
flod
deras, sina
[Vers slut]
river
their
separate
HNcfpc
Sp3mp

H5921a
H9014
עַל (al)
־
på, över, ovanför
-
upon
link
HR

H2975
H9028
יְאֹרֵי (jeor)
הֶ֣ם (hem)
flod
deras, sina
Nile
their
HNcmpc
Sp3mp
H9002
H5921a
H9014
וְ (v)
עַל (al)
־
och, men
på, över, ovanför
-
and
upon
link
HC
R

H0098
H9028
אַגְמֵי (agam)
הֶ֗ם (hem)
vattensamling
deras, sina
pool
their
HNcmpc
Sp3mp
H9002
H5921a
וְ (v)
עַ֛ל (al)
och, men
på, över, ovanför
and
upon
HC
R
H3605
H9014
כָּל (kol)
־
allt, hela
-
all
link
HNcbsc

H4723c
מִקְוֵ֥ה (miqveh)
samling collection HNcbsc
H4325
H9028
מֵימֵי (maj)
הֶ֖ם (hem)
vatten
deras, sina
water
their
HNcmpc
Sp3mp
H9002
H1961
H9014
וְ (v)
יִֽהְיוּ (hajah)
־
och, men
vara, bli, att falla ut, komma till...
-
and
to be
link
HC
Vqu3mp

H1818
דָ֑ם (damm)
blod blood HNcbsa
H9001
H1961
וְ (v)
הָ֤יָה (hajah)
och, men
vara, bli, att falla ut, komma till...
seq
to be
Hc
Vqq3ms
H1818
דָם֙ (damm)
blod blood HNcbsa
H9003
H3605
H9014
בְּ (b)
כָל (kol)
־
i, genom, via, med
allt, hela
-
in
all
link
HR
Ncbsc

H0776
אֶ֣רֶץ (erets)
land, jord land HNcbsc
H4714
מִצְרַ֔יִם (mitsrajim)
Egypten Egypt HNpl
H9002
H9003
H6086
וּ (v)
בָ (b)
עֵצִ֖ים (ets)
och, men
i, genom, via, med
träd
and
in
tree
HC
Rd
Ncmpa
H9002
H9003
H0068
H9016
וּ (v)
בָ (b)
אֲבָנִֽים (even)
׃
och, men
i, genom, via, med
sten
[Vers slut]
and
in
stone
verseEnd
HC
Rd
Ncmpa

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – (NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL)
 nuBibeln – av Biblica, Internationella Bibelsällskapet (samma organisation som också står bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning som tillsattes 1972 där NT blev klart 1981 och GT år 2000
 Bibel2000 (gamla hemsidan)
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Waldenströms översättning – Paul Petter Waldenströms översättning med förklarande anmärkningar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011)
 Finska Raamattu
 Danska Brugbibelen
 Tyska (1545)

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of life version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)