2 Moseboken 4:7

Herren sade: "Stick på nytt handen innanför manteln!"
    Han stack in handen i manteln, och när han drog ut den var handen normal igen, som resten av hans kropp.


וַיֹּאמֶר   הָשֵׁב   יָדְךָ   אֶל   חֵיקֶךָ   וַיָּשֶׁב   יָדוֹ   אֶל   חֵיקוֹ   וַיּוֹצִאָהּ   מֵחֵיקוֹ   וְהִנֵּה   שָׁבָה   כִּבְשָׂרוֹ  
Hebreiska Masoriska texten (MA), Läsriktning från höger till vänster

καὶ εἶπεν πάλιν εἰσένεγκε τὴν χεῖρά σου εἰς τὸν κόλπον σου καὶ εἰσήνεγκεν τὴν χεῖρα εἰς τὸν κόλπον αὐτοῦ καὶ ἐξήνεγκεν αὐτὴν ἐκ τοῦ κόλπου αὐτοῦ καὶ πάλιν ἀπεκατέστη εἰς τὴν χρόαν τῆς σαρκὸς αὐτοῦ
Grekiska Septuaginta (LXX), Läsriktning från vänster till höger

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
9001
0559
וַ
יֹּ֗אמֶר
och
säga, tala
seq
to say
Hc/Vqw3ms
7725
הָשֵׁ֤ב återvända to return HVhv2ms
3027
9021
יָֽדְ
ךָ֙
hand hand
your
HNcbsc/Sp2ms
0413
9014
אֶל
־
mot, till to(wards)
link
HR
2436
9021
חֵיקֶ֔
ךָ
famn bosom
your
HNcbsc/Sp2ms
9001
7725
וַ
יָּ֥שֶׁב
och
återvända
seq
to return
Hc/Vhw3ms
3027
9023
יָד֖
וֹ
hand hand
his
HNcbsc/Sp3ms
0413
9014
אֶל
־
mot, till to(wards)
link
HR
2436
9023
חֵיק֑
וֹ
famn bosom
his
HNcbsc/Sp3ms
9001
3318
9034
וַ
יּֽוֹצִאָ
הּ֙
och
frambringa, komma ut, komma fram, gå bort
henne
seq
to come out
her
Hc/Vhw3ms/Sp3fs
9006
2436
9023
מֵֽ
חֵיק֔
וֹ
från
famn
hans
from
bosom
his
HR/Ncbsc/Sp3ms
9002
2009
9014
וְ
הִנֵּה
־
och
se, beskåda
-, bindestreck
and
behold
link
HC/Tj
7725
שָׁ֖בָה återvända to return HVqp3fs
9004
1320
9023
9016
כִּ
בְשָׂרֽ
וֹ
׃
som
kött
hans
like
flesh
his
verseEnd
HR/Ncbsc/Sp3ms
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.