2 Moseboken 4:23

Jag har sagt till dig att släppa min son, så att han kan frambära offer åt mig. Men du har vägrat, och därför ska jag döda din förstfödde son.' "

[Texten i vers 22–33 är riktad till farao. Den andra delen kan dock vara riktad både till farao och Mose. Farao släppte folket motvilligt först efter 10 plågor, men det är motvilligt Mose ger sig av tillbaka till Egypten. Det går att hitta 10 punkter där Mose förhalar och motsätter sig uppdraget. Den tionde är i nästa vers när de stannar.]


וָאֹמַר   אֵלֶיךָ   שַׁלַּח   אֶת   בְּנִי   וְיַעַבְדֵנִי   וַתְּמָאֵן   לְשַׁלְּחוֹ   הִנֵּה   אָנֹכִי   הֹרֵג   אֶת   בִּנְךָ   בְּכֹרֶךָ  
Hebreiska Masoriska texten (MA), Läsriktning från höger till vänster

εἶπα δέ σοι ἐξαπόστειλον τὸν λαόν μου ἵνα μοι λατρεύσῃ εἰ μὲν οὖν μὴ βούλει ἐξαποστεῖλαι αὐτούς ὅρα οὖν ἐγὼ ἀποκτενῶ τὸν υἱόν σου τὸν πρωτότοκον
Grekiska Septuaginta (LXX), Läsriktning från vänster till höger

Hebreisk (arameisk) – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Arameiska Svenska Engelska Grammatik Kod
9001
0559
וָ
אֹמַ֣ר
och
säga, tala
seq
to say
Hc/Vqw1cs
0413
9031
אֵלֶ֗י
ךָ
mot, till to(wards)
you
HRd/Sp2ms
7971
שַׁלַּ֤ח förvisa, sända ut, räcka ut to send HVpv2ms
0853
9014
אֶת
־
- obj.
link
HTo
1121a
9020
בְּנִ
י֙
son son
my
HNcbsc/Sp1bs
9002
5647
9030
וְ
יַֽעַבְדֵ֔
נִי
och
tjäna, bruka, odla
mig
and
to serve
me
HC/Vqu3ms/Sp1bs
9001
3985
וַ
תְּמָאֵ֖ן
och
vägra
seq
to refuse
Hc/Vpw2ms
9005
7971
9033
לְ
שַׁלְּח֑
וֹ
till, för
förvisa, sända ut, räcka ut
honom
to
to send
him
HR/Vpcc/Sp3ms
2009
הִנֵּה֙ se, beskåda behold HTj
0595 (hebr. 0589)
אָנֹכִ֣י I HPp1bs
2026
הֹרֵ֔ג döda to kill HVqrmsa
0853
9014
אֶת
־
- obj.
link
HTo
1121a
9021
בִּנְ
ךָ֖
son son
your
HNcbsc/Sp2ms
1060
9021
9016
בְּכֹרֶֽ
ךָ
׃
förstfödd
[Vers slut]
firstborn
your
verseEnd
HNcbsc/Sp2ms
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.