2 Moseboken 39:33

Och de förde tabernaklet till Mose: Tältet och alla dess möbler,
    dess spännen, dess brädor, dess stänger
    och dess pelare och dess socklar,


וַיָּבִיאוּ   אֶת   הַמִּשְׁכָּן   אֶל   מֹשֶׁה   אֶת   הָאֹהֶל   וְאֶת   כָּל   כֵּלָיו   קְרָסָיו   קְרָשָׁיו   בְּרִיחוֹ   וְעַמֻּדָיו   וַאֲדָנָיו  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
9001
0935
וַ
יָּבִ֤יאוּ
och
att komma, föra fram
seq
to come (in)
Hc/Vhw3mp
0853
9014
אֶת
־
- obj.
link
HTo
9009
4908
הַ
מִּשְׁכָּן֙
[best. form]
tabernakel
the
tabernacle
HTd/Ncbsa
0413
9014
אֶל
־
mot, till to(wards)
link
HR
4872
מֹשֶׁ֔ה Mose Moses HNpm
0853
9014
אֶת
־
- obj.
link
HTo
9009
0168
הָ
אֹ֖הֶל
[best. form]
tält
the
tent
HTd/Ncbsa
9002
0853
9014
וְ
אֶת
־
och
-
-, bindestreck
and
obj.
link
HC/To
3605
9014
כָּל
־
allt all
link
HNcbsc
3627
9023
כֵּלָ֑י
ו
redskap, kärl article HNcmpc/Sp3ms
7165
9023
קְרָסָ֣י
ו
spänne clasp
his
HNcmpc/Sp3ms
7175
9023
קְרָשָׁ֔י
ו
planka board
his
HNcmpc/Sp3ms
1280
9023
בְּרִיח
וֹ
tvärstänger bar
his
HNcmsc/Sp3ms
9002
5982
9023
וְ
עַמֻּדָ֥י
ו
och
pelare
and
pillar
his
HC/Ncmpc/Sp3ms
9002
0134
9023
9016
וַ
אֲדָנָֽי
ו
׃
och
fotstycke
and
socket
his
verseEnd
HC/Ncmpc/Sp3ms
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.