2 Moseboken 32:27

Och han sade till dem: "Så säger Herren Israels Gud (Jahve Elohim): 'Må varje man sätta svärdet på sin höft och gå fram och tillbaka från port till port genom lägret och slå varje man sin bror och varje man sin vän och varje man sin granne.' "


וַיֹּאמֶר   לָהֶם   כֹּה   אָמַר   יְהוָה   אֱלֹהֵי   יִשְׂרָאֵל   שִׂימוּ   אִישׁ   חַרְבּוֹ   עַל   יְרֵכוֹ   עִבְרוּ   וָשׁוּבוּ   מִשַּׁעַר   לָשַׁעַר   בַּמַּחֲנֶה   וְהִרְגוּ   אִישׁ   אֶת   אָחִיו   וְאִישׁ   אֶת   רֵעֵהוּ   וְאִישׁ   אֶת   קְרֹבוֹ  
Hebreiska Masoriska texten (MA), Läsriktning från höger till vänster

καὶ λέγει αὐτοῖς τάδε λέγει κύριος ὁ θεὸς Ισραηλ θέσθε ἕκαστος τὴν ἑαυτοῦ ῥομφαίαν ἐπὶ τὸν μηρὸν καὶ διέλθατε καὶ ἀνακάμψατε ἀπὸ πύλης ἐπὶ πύλην διὰ τῆς παρεμβολῆς καὶ ἀποκτείνατε ἕκαστος τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ καὶ ἕκαστος τὸν πλησίον αὐτοῦ καὶ ἕκαστος τὸν ἔγγιστα αὐτοῦ
Grekiska Septuaginta (LXX), Läsriktning från vänster till höger

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
9001
0559
וַ
יֹּ֣אמֶר
och
säga, tala
seq
to say
Hc/Vqw3ms
9005
9038
לָ
הֶ֗ם
till, för
to
them
HRd/Sp3mp
3541
9014
כֹּֽה
־
således thus
link
HD
0559
אָמַ֤ר säga to say HVqp3ms
3068
יְהוָה֙ JHVH, Jahve, Herren YHWH HNpt
0430
אֱלֹהֵ֣י Gud God HNcmpc
3478
יִשְׂרָאֵ֔ל Israel Israel HNpl
7760a
שִׂ֥ימוּ sätta, lagga, göra to set HVqv2mp
0376
9014
אִישׁ
־
man, hanne man
link
HNcbsa
2719
9023
חַרְבּ֖
וֹ
svärd sword
his
HNcbsc/Sp3ms
5921a
9014
עַל
־
på, över, ovanför upon
link
HR
3409
9023
יְרֵכ֑
וֹ
höft thigh
his
HNcbsc/Sp3ms
5674a
עִבְר֨וּ passera to pass HVqv2mp
9002
7725
וָ
שׁ֜וּבוּ
och
återvända
and
to return
HC/Vqv2mp
9006
8179
מִ
שַּׁ֤עַר
från
port
from
gate
HR/Ncbsa
9005
8179
לָ
שַׁ֙עַר֙
till, för
port
to
gate
HR/Ncbsa
9003
4264
בַּֽ
מַּחֲנֶ֔ה
i, på, med
skara
in
camp
HRd/Ncbsa
9002
2026
וְ
הִרְג֧וּ
och
döda
and
to kill
HC/Vqv2mp
0376
9014
אִֽישׁ
־
man, hanne man
link
HNcbsa
0853
9014
אֶת
־
- obj.
link
HTo
0251
9023
אָחִ֛י
ו
bror, broder brother
his
HNcbsc/Sp3ms
9002
0376
וְ
אִ֥ישׁ
och
man, hanne
and
man
HC/Ncbsa
0853
9014
אֶת
־
- obj.
link
HTo
7453
9023
רֵעֵ֖
הוּ
granne, vän neighbor
his
HNcbsc/Sp3ms
9002
0376
וְ
אִ֥ישׁ
och
man, hanne
and
man
HC/Ncbsa
0853
9014
אֶת
־
- obj.
link
HTo
7138
9023
9016
קְרֹבֽ
וֹ
׃
nära
[Vers slut]
near
his
verseEnd
HAabsc/Sp3ms
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.