2 Moseboken 20:2

Jag är Herren din Gud (Jahve Elohim), som förde dig ut ur Egyptens land, ut ur slavhuset (slaveriet).

[Det hebreiska namnet för Egypten är mitsrajim. Det ordet användes inte av Egyptierna själva, de hade namnet Tavi som betyder "två länder" och syftar troligtvis på det övre och nedre Egypten. Det hebreiska ordet mitsrajim härstammar från Chams (Hams) andra son Misrajim (1 Mos 10:6). Ordet står i formen dual, vilket kan ha att göra med kopplingen till det övre och nedre Egypten. Betydelsen är inte helt känd, men liknar ord som belägring, inträngd osv. Genom att använda detta ord, följt av "ur slaveriet", blir Guds befrielseverk bredar och handlar inte bara om israeliternas fångenskap i Egypten, utan kan appliceras på alla möjliga situationer och områden som kan förslava och tränga in från den plan Gud har för en människa.]


אָנֹכִי   יְהוָה   אֱלֹהֶיךָ   אֲשֶׁר   הוֹצֵאתִיךָ   מֵאֶרֶץ   מִצְרַיִם   מִבֵּית   עֲבָדִים  
Hebreiska Masoriska texten (MA), Läsriktning från höger till vänster

ἐγώ εἰμι κύριος ὁ θεός σου ὅστις ἐξήγαγόν σε ἐκ γῆς Αἰγύπτου ἐξ οἴκου δουλείας
Grekiska Septuaginta (LXX), Läsriktning från vänster till höger

Hebreisk (arameisk) – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Arameiska Svenska Engelska Grammatik Kod
0595 (hebr. 0589)
אָֽנֹכִ֖י֙ I HPp1bs
3068
יְהוָ֣ה JHVH, Jahve, Herren YHWH HNpt
0430
9021
אֱלֹהֶ֑֔י
ךָ
Gud God
your
HNcmpc/Sp2ms
0834a
אֲשֶׁ֧ר som, vilket, vilken which HTr
3318
9031
הוֹצֵאתִ֛י
ךָ
frambringa, komma ut, komma fram, gå bort to come out
you
HVhp1cs/Sp2ms
9006
0776
מֵ
אֶ֥רֶץ
från
land, jord
from
land
HR/Ncbsc
4714
מִצְרַ֖יִם Egypten Egypt HNpl
9006
1004b
מִ
בֵּ֣֥ית
från
hus
from
house
HR/Ncbsc
5650
9016
עֲבָדִיֽ֑ם
׃
tjänare, slav servant HNcmpa
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.