2 Moseboken 20:12

Hedra (värdera högt, visa vördnad och respekt för) din far och din mor. Då ska du få leva länge i det land som Herren, din Gud ska ge dig.

[Detta bud har både att göra med vördnad för Gud och vördnad för människor. För ett barn är deras föräldrar som en gud. Ett barn lär sig att vörda Gud genom att vörda sina föräldrar. Genom livet förändras betydelsen av att "vörda sina föräldrar". För ett barn är att vörda att lyda, som vuxen att ha en jämlik relation och när föräldrarna blir äldre att ta hand om dem.]


כַּבֵּד   אֶת   אָבִיךָ   וְאֶת   אִמֶּךָ   לְמַעַן   יַאֲרִכוּן   יָמֶיךָ   עַל   הָאֲדָמָה   אֲשֶׁר   יְהוָה   אֱלֹהֶיךָ   נֹתֵן   לָךְ  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
3513
כַּבֵּ֥ד ära, hedra, skumma, svår, förhärda to honor HVpv2ms
0853
9014
אֶת
־
- obj.
link
HTo
0001
9021
אָבִ֖י
ךָ
fader, far, förfader father
your
HNcbsc/Sp2ms
9002
0853
9014
וְ
אֶת
־
och
-
and
obj.
link
HC/To
0517
9021
אִמֶּ֑
ךָ
mor, mamma mother
your
HNcbsc/Sp2ms
4616
לְמַ֙עַן֙ därför att because HTc
0748
9013
יַאֲרִכ֣וּ
ן
längre to prolong
parag
HVhi3mp/Sn
3117
9021
יָמֶ֔י
ךָ
dag day
your
HNcmpc/Sp2ms
5921a
עַ֚ל upon HR
9009
0127
הָ
אֲדָמָ֔ה
[best. form]
mark, jord
the
land
HTd/Ncfsa
0834a
9014
אֲשֶׁר
־
som, vilket, vilken which
link
HTr
3068
יְהוָ֥ה JHVH, Jahve, Herren YHWH HNpt
0430
9021
אֱלֹהֶ֖י
ךָ
Gud God
your
HNcmpc/Sp2ms
5414
נֹתֵ֥ן to give HVqrmsa
9005
9031
9016
9018
לָֽ
ךְ
׃
ס
till, för

[Vers slut]
to
you
verseEnd
section
HRd/Sp2ms
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.