2 Moseboken 16:30

Då vilade folket på den sjunde dagen.


וַיִּשְׁבְּתוּ   הָעָם   בַּיּוֹם   הַשְּׁבִעִי  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
9001
7673a
וַ
יִּשְׁבְּת֥וּ
och
seq
to cease
Hc/Vqw3mp
9009
5971a
הָ
עָ֖ם
[best. form]
the
people
HTd/Ncbsa
9003
3117
בַּ
יּ֥וֹם
i, på, med
dag
in
day
HRd/Ncbsa
9009
7637
9016
הַ
שְּׁבִעִֽי
׃
[best. form]

[Vers slut]
the
seventh
verseEnd
HTd/Aobsa
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.