2 Moseboken 14:9

Men egyptierna jagade dem med alla faraos hästar och vagnar, liksom hans körsvenner och hans armé, och kom ikapp dem där de var lägrade vid havet utanför Pi Hachirot mitt emot Baal Sefon.

[Just vid denna plats finns det ett lågland mellan bergen ut mot havet som lämpar sig som lägerplats för den stora skara människor som det här var fråga om.]


וַיִּרְדְּפוּ   מִצְרַיִם   אַחֲרֵיהֶם   וַיַּשִּׂיגוּ   אוֹתָם   חֹנִים   עַל   הַיָּם   כָּל   סוּס   רֶכֶב   פַּרְעֹה   וּפָרָשָׁיו   וְחֵילוֹ   עַל   פִּי   הַחִירֹת   לִפְנֵי   בַּעַל   צְפֹן  
Hebreiska Masoriska texten (MA), Läsriktning från höger till vänster

καὶ κατεδίωξαν οἱ Αἰγύπτιοι ὀπίσω αὐτῶν καὶ εὕροσαν αὐτοὺς παρεμβεβληκότας παρὰ τὴν θάλασσαν καὶ πᾶσα ἡ ἵππος καὶ τὰ ἅρματα Φαραω καὶ οἱ ἱππεῖς καὶ ἡ στρατιὰ αὐτοῦ ἀπέναντι τῆς ἐπαύλεως ἐξ ἐναντίας Βεελσεπφων
Grekiska Septuaginta (LXX), Läsriktning från vänster till höger

Hebreisk (arameisk) – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Arameiska Svenska Engelska Grammatik Kod
9001
7291
וַ
יִּרְדְּפ֨וּ
och
förfölja, jaga efter
seq
to pursue
Hc/Vqw3mp
4713 (hebr. 4714)
מִצְרַ֜יִם Egyptian HNpl
0310a
9038
אַחֲרֵי
הֶ֗ם
efter, sedan behind
them
HNcmpc/Sp3mp
9001
5381
וַ
יַּשִּׂ֤יגוּ
och
hinna upp
seq
to overtake
Hc/Vhw3mp
0853
9038
אוֹתָ
ם֙
- obj.
them
HTo/Sp3mp
2583
חֹנִ֣ים slå läger to camp HVqrmpa
5921a
9014
עַל
־
på, över, ovanför upon
link
HR
9009
3220
הַ
יָּ֔ם
[best. form]
hav
the
sea
HTd/Ncbsa
3605
9014
כָּל
־
allt all
link
HNcbsc
5483b
סוּס֙ häst horse HNcbsc
7393
רֶ֣כֶב vagn chariot HNcbsc
6547
פַּרְעֹ֔ה Farao Pharaoh HNcbsa
9002
6571b
9023
וּ
פָרָשָׁ֖י
ו
och
ryttare
hans
and
horseman
his
HC/Ncmpc/Sp3ms
9002
2428
9023
וְ
חֵיל֑
וֹ
och
här, armé, styrka, effektiv, rikedom
hans
and
strength
his
HC/Ncbsc/Sp3ms
5921a
9014
עַל
־
på, över, ovanför upon
link
HR
6367
פִּי֙ Pi Hachirot Pi-hahiroth HNpl
6367
הַֽחִירֹ֔ת Pi Hachirot Pi-hahiroth HNpl
9005
6440
לִ
פְנֵ֖י
till, för
ansikte
to
face
HR/Ncmpc
1189
בַּ֥עַל Baal-Sefon Baal-zephon HNpl
1189
9016
צְפֹֽן
׃
Baal-Sefon Baal-zephon
verseEnd
HNpl
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.