2 Moseboken 13:3

Mose sade till folket: Kom ihåg den här dagen, då ni kom ut ur Egypten, ut ur slavhuset (slaveriet), för med styrka förde Herrens (Jahves) hand ut er från denna plats. Inget syrat (hebr. chamets) [bröd eller mat som innehåller jäst] ska ätas.


וַיֹּאמֶר   מֹשֶׁה   אֶל   הָעָם   זָכוֹר   אֶת   הַיּוֹם   הַזֶּה   אֲשֶׁר   יְצָאתֶם   מִמִּצְרַיִם   מִבֵּית   עֲבָדִים   כִּי   בְּחֹזֶק   יָד   הוֹצִיא   יְהֹוָה   אֶתְכֶם   מִזֶּה   וְלֹא   יֵאָכֵל   חָמֵץ  
Hebreiska Masoriska texten (MA), Läsriktning från höger till vänster

εἶπεν δὲ Μωυσῆς πρὸς τὸν λαόν μνημονεύετε τὴν ἡμέραν ταύτην ἐν ᾗ ἐξήλθατε ἐκ γῆς Αἰγύπτου ἐξ οἴκου δουλείας ἐν γὰρ χειρὶ κραταιᾷ ἐξήγαγεν ὑμᾶς κύριος ἐντεῦθεν καὶ οὐ βρωθήσεται ζύμη
Grekiska Septuaginta (LXX), Läsriktning från vänster till höger

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
9001
0559
וַ
יֹּ֨אמֶר
och
säga, tala
seq
to say
Hc/Vqw3ms
4872
מֹשֶׁ֜ה Mose Moses HNpm
0413
9014
אֶל
־
mot, till to(wards)
link
HR
9009
5971a
הָ
עָ֗ם
[best. form]
folk
the
people
HTd/Ncbsa
2142
זָכ֞וֹר komma ihåg, minnas to remember HVqaa
0853
9014
אֶת
־
- obj.
link
HTo
9009
3117
הַ
יּ֤וֹם
[best. form]
dag
the
day
HTd/Ncbsa
9009
2088
הַ
זֶּה֙
[best. form]
detta
the
this
HTd/Tm
0834a
אֲשֶׁ֨ר som, vilket, vilken which HTr
3318
יְצָאתֶ֤ם frambringa, komma ut, komma fram, gå bort to come out HVqp2mp
9006
4714
מִ
מִּצְרַ֙יִם֙
från
Egypten
from
Egypt
HR/Npl
9006
1004b
מִ
בֵּ֣ית
från
hus
from
house
HR/Ncbsc
5650
עֲבָדִ֔ים tjänare, slav servant HNcmpa
3588a
כִּ֚י för for HTc
9003
2392
בְּ
חֹ֣זֶק
i, på, med
stark
in
strngth
HR/Ncbsc
3027
יָ֔ד hand hand HNcbsa
3318
הוֹצִ֧יא frambringa, komma ut, komma fram, gå bort to come out HVhp3ms
3068
יְהֹוָ֛ה JHVH, Jahve, Herren YHWH HNpt
0853
9036
אֶתְ
כֶ֖ם
- obj.
you
HTo/Sp2mp
9006
2088
מִ
זֶּ֑ה
från
detta
from
this
HR/Tm
9002
3808
וְ
לֹ֥א
och
inte
and
not
HC/Tn
0398
יֵאָכֵ֖ל äta to eat HVNi3ms
2557a
9016
חָמֵֽץ
׃
jäst leaven
verseEnd
HAabsa
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.