2 Moseboken 12:6

Ni ska ta hand om det fram till den fjortonde dagen i denna månad. [Lammet ska vara separerat fyra dagar från de andra fåren.] Sedan ska hela Israels folk slakta det vid skymningen.

[Ordagrant "mellan aftnarna" (hebr. ben arbaim), från det att solen börjar gå ner fram till solnedgången. I Israel är det någon gång mellan klockan 15-18. Under NT:s tid hade man börjat tolka det som mellan 12 och 18, antagligen pga. logistiska problem med att alla skulle slakta i templet och köa i stället för att alla slaktade hemma.
    Detta är en förebild på Jesus som red in i Jerusalem fyra dagar innan gripandet och korsfästelsen. På samma sätt som lammet här ska leva med och synas av den familj som sedan ska slakta och äta det, måste Jesus bli synad av prästerna i Jerusalem innan han kunde gå till korset. Även dörrposterna och tvärslån är en bild på korset där Jesus göt sitt blod (vers 7). Jesus var ett heloffer (vers 9). Jesu kropp togs ner från korset innan kvällen (vers 19).]


וְהָיָה   לָכֶם   לְמִשְׁמֶרֶת   עַד   אַרְבָּעָה   עָשָׂר   יוֹם   לַחֹדֶשׁ   הַזֶּה   וְשָׁחֲטוּ   אֹתוֹ   כֹּל   קְהַל   עֲדַת   יִשְׂרָאֵל   בֵּין   הָעַרְבָּיִם  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
9001
1961
וְ
הָיָ֤ה
och
att falla ut, komma till stånd, bli, vara
seq
to be
Hc/Vqq3ms
9005
9036
לָ
כֶם֙
till, för
to
you
HRd/Sp2mp
9005
4931
לְ
מִשְׁמֶ֔רֶת
till, för
förordning
to
charge
HR/Ncfsa
5704
עַ֣ד till HR
0702
אַרְבָּעָ֥ה fyra four HAcfsa
6240
עָשָׂ֛ר ten HAcbsa
3117
י֖וֹם dag day HNcbsa
9005
2320
לַ
חֹ֣דֶשׁ
till, för
månad
to
month
HRd/Ncbsa
9009
2088
הַ
זֶּ֑ה
[best. form]
Detta
the
this
HTd/Tm
9001
7819a
וְ
שָׁחֲט֣וּ
och
seq
to slaughter
Hc/Vqq3cp
0853
9033
אֹת֗
וֹ
- obj.
him
HTo/Sp3ms
3605
כֹּ֛ל allt all HNcbsc
6951
קְהַ֥ל assembly HNcbsc
5712
9014
עֲדַֽת
־
congregation
link
HNcfsc
3478
יִשְׂרָאֵ֖ל Israel Israel HNpl
0996
בֵּ֥ין mellan between HNcbsc
9009
6153
9016
הָ
עַרְבָּֽיִם
׃
[best. form]

[Vers slut]
the
evening
verseEnd
HTd/Ncbda
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.