2 Kungaboken 25:5

Men kaldeernas här förföljde konungen, och de hunno upp honom på Jerikos hedmarker, sedan hela hans här hade övergivit honom och skingrat sig.


וַיִּרְדְּפוּ   חֵיל   כַּשְׂדִּים   אַחַר   הַמֶּלֶךְ   וַיַּשִּׂגוּ   אֹתוֹ   בְּעַרְבוֹת   יְרֵחוֹ   וְכָל   חֵילוֹ   נָפֹצוּ   מֵעָלָיו  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
9001
7291
וַ
יִּרְדְּפ֤וּ
och
seq
to pursue
Hc/Vqw3mp
2428
9014
חֵיל
־
här, armé, styrka, effektiv, rikedom strength
link
HNcbsc
3778
כַּשְׂדִּים֙ kaldé Chaldea HNpl
0310a
אַחַ֣ר efter, sedan behind HNcbsc
9009
4428
הַ
מֶּ֔לֶךְ
[best. form]
kung
the
king
HTd/Ncbsa
9001
5381
וַ
יַּשִּׂ֥גוּ
och
seq
to overtake
Hc/Vhw3mp
0853
9033
אֹת֖
וֹ
- obj.
him
HTo/Sp3ms
9003
6160
בְּ
עַרְב֣וֹת
i, på, med
in
Arabah
HR/Ncfpc
3405
יְרֵח֑וֹ Jeriko Jericho HNpl
9002
3605
9014
וְ
כָל
־
och
allt
and
all
link
HC/Ncbsc
2428
9023
חֵיל֔
וֹ
här, armé, styrka, effektiv, rikedom strength
his
HNcbsc/Sp3ms
6327a
נָפֹ֖צוּ to scatter HVNp3cp
9006
5921a
9033
9016
מֵ
עָלָֽי
ו
׃
från

from
upon
him
verseEnd
HR/Rd/Sp3ms
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.