Avancerad sök

Sökresultat: 12

Kärnbibeln: (1)

2 Kung 25:29
Och han bytte ut hans fångdräkt och han åt bröd inför honom oavbrutet alla hans livs dagar (så länge han levde).

Interlinjär versionBETA: (1)

2 Kung 25:29
וְשִׁנָּא אֵת בִּגְדֵי כִלְאוֹ וְאָכַל לֶחֶם תָּמִיד לְפָנָיו כָּל יְמֵי חַיָּיו
och förändra kläder fängelse hans och äta bröd oavbrutet till ansikte hans allt dagars liv hans [Vers slut]

Korsreferenser: (10)

1 Kung Introduktion
[Från början var första och andra Kungaboken en bok. I denna volym (som nu är två böcker) återberättas Israels historia från Salomos tid fram till exilen till Babylon. Skriven under exilen berörs den brännande teologiska frågan om Gud hade misslyckats. Nej, Gud har inte misslyckats, det är Israel som har lämnat Gud och gått sin egen väg.
I Juda och Israel nämns sammanlagt 43 regenter (42 kungar och en drottning).
Saul var den förste kungen i det enade riket och han regerade över alla de tolv stammarna. Efter hans död blev riket tillfälligt splittrat och Sauls yngste son Ish-Boshet regerade över 11 stammar under 2 år, medan David regerade i Juda. När Ish-Boshet dödades blev David kung över alla 12 stammarna. Davids son, Salomo, blev den tredje kungen över hela riket. Alla dessa tre första kungar regerade i 40 år vardera.
Efter Salomos död delades riket i ett nordligt och ett sydligt rike:
Nordriket bestod av de 10 nordliga stammarna och kallas Israel. Det föll till assyrierna 731 f.Kr. Nordriket hade totalt 19 kungar och enligt Bibelns beskrivning var alla onda.
Sydriket bestod av Juda och Benjamins stam, och kallas ofta Juda. Sydriket fanns kvar som en egen nation fram till 586 f.Kr. då de besegrades av det babyloniska riket. Sydriket hade totalt 20 regenter (19 kungar och en drottning). Av dem beskrivs 12 som onda och 8 som goda (Asa, Jehoshafat, Joash, Amatsjaho, Asarja, Jotham, Hiskia och Joshijaho).
Enade riket
1. Saul – 40 år (Apg 13:21)
Ish-Boshet (2 år)
2. David – 40 år (2 Sam 5:4–5)
3. Salomo – 40 år
4. Rechavam – riket splittras, han blir kung i Sydriket
Nordriket (Israel, de tio nordliga stammarna)
1. Jarovam I – 22 år (1 Kung 11:26; 14:20)
2. Nadav – 2 år (1 Kung 15:25–28)
3. Baasha – 24 år (1 Kung 15:27–16:7)
4. Elah – 2 år (1 Kung 16:6–14)
5. Zimri – 7 dagar (1 Kung 16:9–20)
6. Omri – 12 år (1 Kung 16:15–28)
7. Ahab – 22 år (1 Kung 16:28–22:40)
8. Ahasja – 2 år (1 Kung 22:40–54; 2 Kung 1:1–18)
9. Jehoram/Joram – 12 år (2 Kung 3:1–9:25)
10. Jehu – 28 år (2 Kung 9:1–10:36)
11. Jehoachaz – 17 år (2 Kung 13:1–9)
12. Joash – 16 år (2 Kung 13:10–14:16)
13. Jarovam II – 41 år (2 Kung 14:23–29)
14. Zecharjaho/Sakarja – 6 månader (2 Kung 14:29–15:12)
15. Shallum – 1 månad (2 Kung 15:10–15)
16. Menachem – 10 år (2 Kung 15:14–22)
17. Peqachjah – 2 år (2 Kung 15:22–26)
18. Peqach – 20 år (2 Kung 15:27–31)
19. Hoshea – 9 år (2 Kung 15:30–17:6)
Sydriket (Juda och Benjamin)
1. Rechavam – 17 år (1 Kung 11:26–14:20)
2. Avijam – 3 år (1 Kung 14:31–15:8)
3. Asa (god) – 41 år (1 Kung 15:8–24)
4. Jehoshafat (god) – 25 år (1 Kung 22:41–50)
5. Jehoram – 8 år (2 Kung 8:16–24)
6. Achazjaho – 1 år (2 Kung 8:24–9:29)
7. Ataljah (drottning) – 6 år (2 Kung 11:1–20)
8. Joash (börjar god, men avfaller) – 40 år (2 Kung 11:1–12:21)
9. Amatsjaho (god)– 29 år (2 Kung 14:1–20)
10. Ussia/Asarja (god) – 52 år (2 Kung 15:1–7)
11. Jotam (god) – 16 år (2 Kung 15:32–38)
12. Achas – 16 år (2 Kung 16:1–20)
13. Hiskia (god) – 29 år (2 Kung 18:1–20:21)
14. Manasse – 55 år (2 Kung 21:1–18)
15. Amon – 2 år (2 Kung 21:19–26)
16. Joshijaho (god) – 31 år (2 Kung 22:1–23:30)
17. Jochanan – 3 månader (2 Kung 23:31–33)
18. Jehojaqim – 11 år (2 Kung 23:34–24:5)
19. Jehojachin– 3 månader (2 Kung 24:6–16)
20. Tsidqijaho/Mattanja– 11 år (2 Kung 24:17–25:30)

Skrivet: ca 561-539 f.Kr.
Berör tidsperioden: ca 970-560 f.Kr.
Författare: enligt judisk tradition Jeremia eller hans sekreterare Baruk (Jer 36:4).]
1 Kung Introduktion
[Från början var första och andra Kungaboken en bok. I denna volym (som nu är två böcker) återberättas Israels historia från Salomos tid fram till exilen till Babylon. Skriven under exilen berörs den brännande teologiska frågan om Gud hade misslyckats. Nej, Gud har inte misslyckats, det är Israel som har lämnat Gud och gått sin egen väg.
I Juda och Israel nämns sammanlagt 43 regenter (42 kungar och en drottning).
Saul var den förste kungen i det enade riket och han regerade över alla de tolv stammarna. Efter hans död blev riket tillfälligt splittrat och Sauls yngste son Ish-Boshet regerade över 11 stammar under 2 år, medan David regerade i Juda. När Ish-Boshet dödades blev David kung över alla 12 stammarna. Davids son, Salomo, blev den tredje kungen över hela riket. Alla dessa tre första kungar regerade i 40 år vardera.
Efter Salomos död delades riket i ett nordligt och ett sydligt rike:
Nordriket bestod av de 10 nordliga stammarna och kallas Israel. Det föll till assyrierna 731 f.Kr. Nordriket hade totalt 19 kungar och enligt Bibelns beskrivning var alla onda.
Sydriket bestod av Juda och Benjamins stam, och kallas ofta Juda. Sydriket fanns kvar som en egen nation fram till 586 f.Kr. då de besegrades av det babyloniska riket. Sydriket hade totalt 20 regenter (19 kungar och en drottning). Av dem beskrivs 12 som onda och 8 som goda (Asa, Jehoshafat, Joash, Amatsjaho, Asarja, Jotham, Hiskia och Joshijaho).
Enade riket
1. Saul – 40 år (Apg 13:21)
Ish-Boshet (2 år)
2. David – 40 år (2 Sam 5:4–5)
3. Salomo – 40 år
4. Rechavam – riket splittras, han blir kung i Sydriket
Nordriket (Israel, de tio nordliga stammarna)
1. Jarovam I – 22 år (1 Kung 11:26; 14:20)
2. Nadav – 2 år (1 Kung 15:25–28)
3. Baasha – 24 år (1 Kung 15:27–16:7)
4. Elah – 2 år (1 Kung 16:6–14)
5. Zimri – 7 dagar (1 Kung 16:9–20)
6. Omri – 12 år (1 Kung 16:15–28)
7. Ahab – 22 år (1 Kung 16:28–22:40)
8. Ahasja – 2 år (1 Kung 22:40–54; 2 Kung 1:1–18)
9. Jehoram/Joram – 12 år (2 Kung 3:1–9:25)
10. Jehu – 28 år (2 Kung 9:1–10:36)
11. Jehoachaz – 17 år (2 Kung 13:1–9)
12. Joash – 16 år (2 Kung 13:10–14:16)
13. Jarovam II – 41 år (2 Kung 14:23–29)
14. Zecharjaho/Sakarja – 6 månader (2 Kung 14:29–15:12)
15. Shallum – 1 månad (2 Kung 15:10–15)
16. Menachem – 10 år (2 Kung 15:14–22)
17. Peqachjah – 2 år (2 Kung 15:22–26)
18. Peqach – 20 år (2 Kung 15:27–31)
19. Hoshea – 9 år (2 Kung 15:30–17:6)
Sydriket (Juda och Benjamin)
1. Rechavam – 17 år (1 Kung 11:26–14:20)
2. Avijam – 3 år (1 Kung 14:31–15:8)
3. Asa (god) – 41 år (1 Kung 15:8–24)
4. Jehoshafat (god) – 25 år (1 Kung 22:41–50)
5. Jehoram – 8 år (2 Kung 8:16–24)
6. Achazjaho – 1 år (2 Kung 8:24–9:29)
7. Ataljah (drottning) – 6 år (2 Kung 11:1–20)
8. Joash (börjar god, men avfaller) – 40 år (2 Kung 11:1–12:21)
9. Amatsjaho (god)– 29 år (2 Kung 14:1–20)
10. Ussia/Asarja (god) – 52 år (2 Kung 15:1–7)
11. Jotam (god) – 16 år (2 Kung 15:32–38)
12. Achas – 16 år (2 Kung 16:1–20)
13. Hiskia (god) – 29 år (2 Kung 18:1–20:21)
14. Manasse – 55 år (2 Kung 21:1–18)
15. Amon – 2 år (2 Kung 21:19–26)
16. Joshijaho (god) – 31 år (2 Kung 22:1–23:30)
17. Jochanan – 3 månader (2 Kung 23:31–33)
18. Jehojaqim – 11 år (2 Kung 23:34–24:5)
19. Jehojachin– 3 månader (2 Kung 24:6–16)
20. Tsidqijaho/Mattanja– 11 år (2 Kung 24:17–25:30)

Skrivet: ca 561-539 f.Kr.
Berör tidsperioden: ca 970-560 f.Kr.
Författare: enligt judisk tradition Jeremia eller hans sekreterare Baruk (Jer 36:4).]
2 Krön 36:9
[Jehojachin regerade Juda i 3 månader 598 f.Kr.]
Jehojachin (Jojakin) var 18 år när han blev kung, och han regerade 3 månader och 10 dagar i Jerusalem. Han gjorde det som var ont i Herrens ögon.
2 Krön 36:9
[Jehojachin regerade Juda i 3 månader 598 f.Kr.]
Jehojachin (Jojakin) var 18 år när han blev kung, och han regerade 3 månader och 10 dagar i Jerusalem. Han gjorde det som var ont i Herrens ögon.
Jer 52:1
[Boken avslutas med ett historiskt appendix som liknar texten i 2 Kung 24:18–25:30.]
Tsidqijaho var 21 år när han började regera och han regerade 11 år i Jerusalem [597-586 f.Kr.]. Hans mors namn var Chamotal, Jeremias [den tredje personen med det namnet i denna bok, se även Jer 35:3] dotter från Livna [stad i låglandet; 3 mil öster om Ashkelon och 5 mil sydväst om Jerusalem].
Jer 52:1
[Boken avslutas med ett historiskt appendix som liknar texten i 2 Kung 24:18–25:30.]
Tsidqijaho var 21 år när han började regera och han regerade 11 år i Jerusalem [597-586 f.Kr.]. Hans mors namn var Chamotal, Jeremias [den tredje personen med det namnet i denna bok, se även Jer 35:3] dotter från Livna [stad i låglandet; 3 mil öster om Ashkelon och 5 mil sydväst om Jerusalem].
Jer 52:1
[Boken avslutas med ett historiskt appendix som liknar texten i 2 Kung 24:18–25:30.]
Tsidqijaho var 21 år när han började regera och han regerade 11 år i Jerusalem [597-586 f.Kr.]. Hans mors namn var Chamotal, Jeremias [den tredje personen med det namnet i denna bok, se även Jer 35:3] dotter från Livna [stad i låglandet; 3 mil öster om Ashkelon och 5 mil sydväst om Jerusalem].
Jer 52:1
[Boken avslutas med ett historiskt appendix som liknar texten i 2 Kung 24:18–25:30.]
Tsidqijaho var 21 år när han började regera och han regerade 11 år i Jerusalem [597-586 f.Kr.]. Hans mors namn var Chamotal, Jeremias [den tredje personen med det namnet i denna bok, se även Jer 35:3] dotter från Livna [stad i låglandet; 3 mil öster om Ashkelon och 5 mil sydväst om Jerusalem].
Jer 52:31
Och det skedde i det 37:e året av Jehojachins, Juda kungs fångenskap, i den 12:e månaden [Adar] på den 25:e dagen i månaden [31:a mars, 561 f.Kr.] att Evil-Merodach, Babels kung [Nebukadnessars son; regerade 562-560 f.Kr.] det år han började regera, lyfte upp Jehojachins huvud, Juda kung, ut från fängelset.
Jer 52:31
Och det skedde i det 37:e året av Jehojachins, Juda kungs fångenskap, i den 12:e månaden [Adar] på den 25:e dagen i månaden [31:a mars, 561 f.Kr.] att Evil-Merodach, Babels kung [Nebukadnessars son; regerade 562-560 f.Kr.] det år han började regera, lyfte upp Jehojachins huvud, Juda kung, ut från fängelset.