2 Kungaboken 25:29

Och han bytte ut hans fångdräkt och han åt bröd inför honom oavbrutet alla hans livs dagar (så länge han levde).


וְשִׁנָּא   אֵת   בִּגְדֵי   כִלְאוֹ   וְאָכַל   לֶחֶם   תָּמִיד   לְפָנָיו   כָּל   יְמֵי   חַיָּיו  
Hebreiska Masoriska texten (MA), Läsriktning från höger till vänster

καὶ ἠλλοίωσεν τὰ ἱμάτια τῆς φυλακῆς αὐτοῦ καὶ ἤσθιεν ἄρτον διὰ παντὸς ἐνώπιον αὐτοῦ πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς αὐτοῦ
Grekiska Septuaginta (LXX), Läsriktning från vänster till höger

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
9001
8132
וְ
שִׁנָּ֕א
och
förändra
seq
to change
Hc/Vpq3ms
0853
אֵ֖ת - obj. HTo
0899b
בִּגְדֵ֣י kläder garment HNcmpc
3608
9023
כִלְא֑
וֹ
fängelse prison
his
HNcbsc/Sp3ms
9001
0398
וְ
אָכַ֨ל
och
äta
seq
to eat
Hc/Vqq3ms
3899
לֶ֧חֶם mat, bröd food HNcbsa
8548
תָּמִ֛יד oavbrutet continuity HNcbsa
9005
6440
9023
לְ
פָנָ֖י
ו
till, för
ansikte
hans
to
face
his
HR/Ncmpc/Sp3ms
3605
9014
כָּל
־
allt all
link
HNcbsc
3117
יְמֵ֥י dag day HNcmpc
2416e
9023
9016
חַיָּֽי
ו
׃
liv
[Vers slut]
life
his
verseEnd
HNcmpc/Sp3ms
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.