2 Kungaboken 17:4

Men sedan märkte konungen i Assyrien att Hosea förehade stämplingar, i det att han skickade sändebud till So, konungen i Egypten och icke, såsom förut, vart år sände skänker till konungen i Assyrien Då lät konungen i Assyrien spärra in honom och hålla honom bunden i fängelse.


וַיִּמְצָא   מֶלֶךְ   אַשּׁוּר   בְּהוֹשֵׁעַ   קֶשֶׁר   אֲשֶׁר   שָׁלַח   מַלְאָכִים   אֶל   סוֹא   מֶלֶךְ   מִצְרַיִם   וְלֹא   הֶעֱלָה   מִנְחָה   לְמֶלֶךְ   אַשּׁוּר   כְּשָׁנָה   בְשָׁנָה   וַיַּעַצְרֵהוּ   מֶלֶךְ   אַשּׁוּר   וַיַּאַסְרֵהוּ   בֵּית   כֶּלֶא  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
9001
4672
וַ
יִּמְצָא֩
och
hitta
seq
to find
Hc/Vqw3ms
4428
9014
מֶֽלֶךְ
־
kung king
link
HNcbsc
0804
אַשּׁ֨וּר Ashor, Assyrien Asshur HNpl
9003
1954
בְּ
הוֹשֵׁ֜עַ
i, på, med
Hosea
in
Hosea
HR/Npm
7195
קֶ֗שֶׁר konspiration conspiracy HNcbsa
0834a
אֲשֶׁ֨ר som, vilket, vilken which HTr
7971
שָׁלַ֤ח förvisa, sända ut, räcka ut to send HVqp3ms
4397
מַלְאָכִים֙ ängel, budbärare messenger HNcmpa
0413
9014
אֶל
־
mot, till to(wards)
link
HR
5471
ס֣וֹא So So HNpm
4428
9014
מֶֽלֶךְ
־
kung king
link
HNcbsc
4714
מִצְרַ֔יִם Egypten Egypt HNpl
9002
3808
9014
וְ
לֹא
־
och
inte
-, bindestreck
and
not
link
HC/Tn
5927
הֶעֱלָ֥ה höja, dra upp, stå upp to ascend HVhp3ms
4503
מִנְחָ֛ה offer offering HNcfsa
9005
4428
לְ
מֶ֥לֶךְ
till, för
kung
to
king
HR/Ncbsc
0804
אַשּׁ֖וּר Ashor, Assyrien Asshur HNpl
9004
8141
כְּ
שָׁנָ֣ה
som
år
like
year
HR/Ncfsa
9003
8141
בְ
שָׁנָ֑ה
i, på, med
år
in
year
HR/Ncfsa
9001
6113
9033
וַֽ
יַּעַצְרֵ֙
הוּ֙
och
avstanna, upphöra, förhindra
seq
to restrain
him
Hc/Vqw3ms/Sp3ms
4428
מֶ֣לֶךְ kung king HNcbsc
0804
אַשּׁ֔וּר Ashor, Assyrien Asshur HNpl
9001
0631
9033
וַ
יַּאַסְרֵ֖
הוּ
och
att fängsla
seq
to bind
him
Hc/Vqw3ms/Sp3ms
1004b
בֵּ֥ית hus house HNcbsc
3608
9016
כֶּֽלֶא
׃
fängelse prison
verseEnd
HNcbsa
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.