2 Kungaboken 16:10

Sedan for konung Ahas till Damaskus för att där möta Tiglat-Pileser, konungen i Assyrien. Och när konung Ahas fick se altaret i Damaskus, sände han till prästen Uria en avteckning av altaret och en mönsterbild till ett sådant, alldeles såsom det var gjort.


וַיֵּלֶךְ   הַמֶּלֶךְ   אָחָז   לִקְרַאת   תִּגְלַת   פִּלְאֶסֶר   מֶלֶךְ   אַשּׁוּר   דּוּמֶּשֶׂק   וַיַּרְא   אֶת   הַמִּזְבֵּחַ   אֲשֶׁר   בְּדַמָּשֶׂק   וַיִּשְׁלַח   הַמֶּלֶךְ   אָחָז   אֶל   אוּרִיָּה   הַכֹּהֵן   אֶת   דְּמוּת   הַמִּזְבֵּחַ   וְאֶת   תַּבְנִיתוֹ   לְכָל   מַעֲשֵׂהוּ  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
9001
1980
וַ
יֵּ֣לֶךְ
och
seq
to go
Hc/Vqw3ms
9009
4428
הַ
מֶּ֣לֶךְ
[best. form]
kung
the
king
HTd/Ncbsa
0271
אָחָ֡ז Ahas Ahaz HNpm
9005
7122
לִ֠
קְרַאת
till, för
drabba, möta
to
to encounter
HR/Vqcc
8407
תִּגְלַ֨ת Tiglat Pileser Tiglath-pileser HNpm
8407
פִּלְאֶ֤סֶר Tiglat Pileser Tiglath-pileser HNpm
4428
9014
מֶֽלֶךְ
־
kung king
link
HNcbsc
0804
אַשּׁוּר֙ Ashor, Assyrien Asshur HNpl
1834
דּוּמֶּ֔שֶׂק Damaskus Damascus HNpl
9001
7200
וַ
יַּ֥רְא
och
se
seq
to see
Hc/Vqw3ms
0853
9014
אֶת
־
- obj.
link
HTo
9009
4196
הַ
מִּזְבֵּ֖חַ
[best. form]
altare
the
altar
HTd/Ncbsa
0834a
אֲשֶׁ֣ר som, vilket, vilken which HTr
9003
1834
בְּ
דַמָּ֑שֶׂק
i, på, med
Damaskus
in
Damascus
HR/Npl
9001
7971
וַ
יִּשְׁלַח֩
och
förvisa, sända ut, räcka ut
seq
to send
Hc/Vqw3ms
9009
4428
הַ
מֶּ֨לֶךְ
[best. form]
kung
the
king
HTd/Ncbsa
0271
אָחָ֜ז Ahas Ahaz HNpm
0413
9014
אֶל
־
mot, till to(wards)
link
HR
0223a
אוּרִיָּ֣ה Uria Uriah HNpm
9009
3548
הַ
כֹּהֵ֗ן
[best. form]
präst
the
priest
HTd/Ncbsa
0853
9014
אֶת
־
- obj.
link
HTo
1823
דְּמ֧וּת lika, likna, mönsterbild, föreställa likeness HNcfsc
9009
4196
הַ
מִּזְבֵּ֛חַ
[best. form]
altare
the
altar
HTd/Ncbsa
9002
0853
9014
וְ
אֶת
־
och
-
-, bindestreck
and
obj.
link
HC/To
8403
9023
תַּבְנִית֖
וֹ
pattern
his
HNcfsc/Sp3ms
9005
3605
9014
לְ
כָֽל
־
till, för
allt
-, bindestreck
to
all
link
HR/Ncbsc
4639
9023
9016
מַעֲשֵֽׂ
הוּ
׃
arbete, yrke
[Vers slut]
deed
his
verseEnd
HNcbsc/Sp3ms
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.