2 Kungaboken 12:20

Och hans tjänare uppreste sig och sammansvuro sig och dräpte Joas i Millobyggnaden, som sträcker sig ned mot Silla.


וַיָּקֻמוּ   עֲבָדָיו   וַיִּקְשְׁרוּ   קָשֶׁר   וַיַּכּוּ   אֶת   יוֹאָשׁ   בֵּית   מִלֹּא   הַיּוֹרֵד   סִלָּא  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
9001
6965b
וַ
יָּקֻ֥מוּ
och
upprätta, bekräfta
seq
to arise
Hc/Vqw3mp
5650
9023
עֲבָדָ֖י
ו
tjänare, slav servant HNcmpc/Sp3ms
9001
7194
9014
וַ
יִּקְשְׁרֽוּ
־
och
konspirera
-, bindestreck
seq
to conspire
link
Hc/Vqw3mp
7195
קָ֑שֶׁר konspiration conspiracy HNcbsa
9001
5221
וַ
יַּכּוּ֙
och
slå, döda
seq
to smite
Hc/Vhw3mp
0853
9014
אֶת
־
- obj.
link
HTo
3101
יוֹאָ֔שׁ Joash Joash HNpm
1037
בֵּ֥ית Bet-Millo Beth-millo HNcbsc
1037
מִלֹּ֖א Bet-Millo Beth-millo HNcbsa
9009
3381
הַ
יּוֹרֵ֥ד
[best. form]
gå ner, stiga ner, slå sig ner, slå ner
the
to go down
HTd/Vqrmsa
5538
9016
סִלָּֽא
׃
Silla Silla
verseEnd
HNpl
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.