2 Kungaboken 10:25

Och det skedde så snart han hade slutat att offra brännoffret att Jehu sade till vakten och härföraren: "Gå in och slå dem, låt ingen komma ut." Och de slog dem med svärdsegg och vakten och härföraren kastade ut dem och gick till baals hus stad.


וַיְהִי   כְּכַלֹּתוֹ   לַעֲשׂוֹת   הָעֹלָה   וַיֹּאמֶר   יֵהוּא   לָרָצִים   וְלַשָּׁלִשִׁים   בֹּאוּ   הַכּוּם   אִישׁ   אַל   יֵצֵא   וַיַּכּוּם   לְפִי   חָרֶב   וַיַּשְׁלִכוּ   הָרָצִים   וְהַשָּׁלִשִׁים   וַיֵּלְכוּ   עַד   עִיר   בֵּית   הַבָּעַל  
Hebreiska Masoriska texten (MA), Läsriktning från höger till vänster

καὶ ἐγένετο ὡς συνετέλεσεν ποιῶν τὴν ὁλοκαύτωσιν καὶ εἶπεν Ιου τοῖς παρατρέχουσιν καὶ τοῖς τριστάταις εἰσελθόντες πατάξατε αὐτούς ἀνὴρ μὴ ἐξελθάτω ἐξ αὐτῶν καὶ ἐπάταξαν αὐτοὺς ἐν στόματι ῥομφαίας καὶ ἔρριψαν οἱ παρατρέχοντες καὶ οἱ τριστάται καὶ ἐπορεύθησαν ἕως πόλεως οἴκου τοῦ Βααλ
Grekiska Septuaginta (LXX), Läsriktning från vänster till höger

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
H9001
H1961
וַ
יְהִ֞י
och, men
att falla ut, komma till stånd, bli, vara
seq
to be
Hc
Vqw3ms
H9004
H3615
H9043
H9015
כְּ
כַלֹּת֣
וֹ
׀
som
fullborda
han
[Vers slut]
like
to end
he
separate
HR
Vpcc
Sp3ms

H9005
H6213a
לַ
עֲשׂ֣וֹת
till, för
göra, insätta, tillförordna, forma, tillverka, skapa, handla enligt, leva efter, agera
to
to make
HR
Vqcc
H9009
H5930a
הָ
עֹלָ֗ה
[best. form]
brännoffer
the
burnt offering
HTd
Ncfsa
H9001
H0559
וַ
יֹּ֣אמֶר
och, men
säga, tala
seq
to say
Hc
Vqw3ms
H3058
יֵ֠הוּא
Jehu Jehu HNpm
H9005
H7323
לָ
רָצִ֨ים
till, för
springa
to
to run
HRd
Vqrmpa
H9002
H9005
H7991c
וְ
לַ
שָּׁלִשִׁ֜ים
och, men
till, för
härförare, befälhavare
and
to
officer
HC
Rd
Ncmpa
H0935
בֹּ֤אוּ
komma, gå in, gå, föra fram to come (in) HVqv2mp
H5221
H9038
הַכּוּ
ם֙
slå, döda
dem
to smite
them
HVhv2mp
Sp3mp
H0376
אִ֣ישׁ
man, hanne man HNcbsa
H0408
H9014
אַל
־
inte
-, bindestreck
not
link
HTn

H3318
יֵצֵ֔א
frambringa, komma ut, komma fram, gå bort to come out HVqi3ms
H9001
H5221
H9038
וַ
יַּכּ֖וּ
ם
och, men
slå, döda
dem
seq
to smite
them
Hc
Vhw3mp
Sp3mp
H9005
H6310
H9014
לְ
פִי
־
till, för
mun
-, bindestreck
to
lip
link
HR
Ncbsc

H2719
חָ֑רֶב
svärd sword HNcbsa
H9001
H7993
וַ
יַּשְׁלִ֗כוּ
och, men
kasta
seq
to throw
Hc
Vhw3mp
H9009
H7323
הָֽ
רָצִים֙
[best. form]
springa
the
to run
HTd
Vqrmpa
H9002
H9009
H7991c
וְ
הַ
שָּׁ֣לִשִׁ֔ים
och, men
[best. form]
härförare, befälhavare
and
the
officer
HC
Td
Ncmpa
H9001
H1980
וַ
יֵּלְכ֖וּ
och, men
seq
to go
Hc
Vqw3mp
H5704
H9014
עַד
־
tills, fram tills, så länge som
-, bindestreck
till
link
HR

H5892b
עִ֥יר
Stad, befäst stad med mur city HNcbsc
H1004b
H9014
בֵּית
־
hus
-, bindestreck
house
link
HNcbsc

H9009
H1168a
H9016
הַ
בָּֽעַל
׃
[best. form]
Baal, avgud
[Vers slut]
the
Baal
verseEnd
HTd
Ncbsa

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln – av Biblica, Internationella Bibelsällskapet (samma organisation som också står bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning som tillsattes 1972 där NT blev klart 1981 och GT år 2000
 Bibel2000 (gamla hemsidan)
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Waldenströms översättning – Paul Petter Waldenströms översättning med förklarande anmärkningar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011)
 Finska Raamattu
 Danska Brugbibelen
 Tyska (1545)

Engelska:
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of life version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar