2 Krönikeboken 36:21

Herrens ord genom Jeremias mun skulle uppfyllas, nämligen att landet skulle få gottgörelse för sina sabbater – så länge det låg öde hade det sabbat – till dess att sjuttio år hade gått.


Den Hebreiska texten BETA

Hebreiska Masoriska texten (MA), Läsriktning från höger till vänster

לְמַלֹּאות   דְּבַר   יְהוָה   בְּפִי   יִרְמְיָהוּ   עַד   רָצְתָה   הָאָרֶץ   אֶת   שַׁבְּתוֹתֶיהָ   כָּל   יְמֵי   הָשַּׁמָּה   שָׁבָתָה   לְמַלֹּאות   שִׁבְעִים   שָׁנָה  

Grekiska Septuaginta (LXX), Läsriktning från vänster till höger

τοῦ πληρωθῆναι λόγον κυρίου διὰ στόματος Ιερεμιου ἕως τοῦ προσδέξασθαι τὴν γῆν τὰ σάββατα αὐτῆς σαββατίσαι πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ἐρημώσεως αὐτῆς ἐσαββάτισεν εἰς συμπλήρωσιν ἐτῶν ἑβδομήκοντα

Grundtextkommentarer

MA har 17 ord, LXX har 27 (+10).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Interlinjär – tabell

Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
H9005
H4390
לְ (l)
מַלֹּ֤אות (male)
till, för, av
fylla, uppfylla, fullborda
to
to fill
HR
Vpcc
H1697
H9014
דְּבַר (davar)
־
ord, uttalande, sak, ting
-
word
link
HNcbsc

H3068
יְהוָה֙ (jahve, jehova)
JHVH, Jahve, Herren YHWH HNpt
H9003
H6310
בְּ (b)
פִ֣י (peh)
i, genom, via, med
mun
in
lip
HR
Ncbsc
H3414
יִרְמְיָ֔הוּ (jirmejaho)
Jeremia Jeremiah HNpm
H5704
H9014
עַד (ad)
־
tills, fram tills, så länge som
-
till
link
HR

H7521
רָצְתָ֥ה (ratsah)
nåd, ynnest, välvillighet, att ha n... to accept HVqp3fs
H9009
H0776
הָ (ha)
אָ֖רֶץ (erets)
[best. form]
land, jord
the
land
HTd
Ncbsa
H0853
H9014
אֶת (et)
־
-
-
obj.
link
HTo

H7676
H9024
שַׁבְּתוֹתֶ֑י (shabbat)
הָ
sabbat
henne, hennes
sabbath
her
HNcfpc
Sp3fs
H3605
H9014
כָּל (kol)
־
allt, hela
-
all
link
HNcbsc

H3117
יְמֵ֤י (jom)
dag day HNcmpc
H9009
H8074
H9024
הָ (ha)
שַּׁמָּ (shamem)
ה֙
[best. form]
bli öde
henne, hennes
the
be desolate
her
HTd
Ncfsa
Sp3fs
H7673a
שָׁבָ֔תָה (shavat)
upphöra to cease HVqp3fs
H9005
H4390
לְ (l)
מַלֹּ֖אות (male)
till, för, av
fylla, uppfylla, fullborda
to
to fill
HR
Vpcc
H7657
שִׁבְעִ֥ים (shivim)
sjuttio seventy HNcmpa
H8141
H9016
H9017
שָׁנָֽה (shanah)
׃
פ (P)
år
[Vers slut]
[Vers slut]
year
verseEnd
para
HNcfsa


Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – (NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL)
 nuBibeln – av Biblica, Internationella Bibelsällskapet (samma organisation som också står bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning som tillsattes 1972 där NT blev klart 1981 och GT år 2000
 Bibel2000 (gamla hemsidan)
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Waldenströms översättning – Paul Petter Waldenströms översättning med förklarande anmärkningar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011)
 Finska Raamattu
 Danska Brugbibelen
 Tyska (1545)

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of life version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)