2 Krönikeboken 35:11

Därefter slaktade de påskalammet, och prästerna stänkte med blodet som de togo emot av leviterna; och dessa drogo av huden.


וַיִּשְׁחֲטוּ   הַפָּסַח   וַיִּזְרְקוּ   הַכֹּהֲנִים   מִיָּדָם   וְהַלְוִיִּם   מַפְשִׁיטִים  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
9001
7819a
וַֽ
יִּשְׁחֲט֖וּ
och
slakta
seq
to slaughter
Hc/Vqw3mp
9009
6453
הַ
פָּ֑סַח
[best. form]
påsk
the
Passover
HTd/Ncbsa
9001
2236
וַ
יִּזְרְק֤וּ
och
strö, stänka
seq
to scatter
Hc/Vqw3mp
9009
3548
הַ
כֹּהֲנִים֙
[best. form]
präst
the
priest
HTd/Ncmpa
9006
3027
9028
מִ
יָּדָ֔
ם
från
hand
from
hand
their
HR/Ncbsc/Sp3mp
9002
9009
3881
וְ
הַ
לְוִיִּ֖ם
och
levit
and
the
Levite
HC/Td/Ngmpa
6584
9016
מַפְשִׁיטִֽים
׃
klä av, flå to strip
verseEnd
HVhrmpa
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.