2 Krönikeboken 23:17

Och allt folket begav sig till Baals tempel och rev ned det och slog sönder dess altaren och bilder; och Mattan, Baals präst, dräpte de framför altarna.


וַיָּבֹאוּ   כָל   הָעָם   בֵּית   הַבַּעַל   וַיִּתְּצֻהוּ   וְאֶת   מִזְבְּחֹתָיו   וְאֶת   צְלָמָיו   שִׁבֵּרוּ   וְאֵת   מַתָּן   כֹּהֵן   הַבַּעַל   הָרְגוּ   לִפְנֵי   הַמִּזְבְּחוֹת  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
9001
0935
וַ
יָּבֹ֨אוּ
och
att komma, föra fram
seq
to come (in)
Hc/Vqw3mp
3605
9014
כָל
־
allt all
link
HNcbsc
9009
5971a
הָ
עָ֤ם
[best. form]
the
people
HTd/Ncbsa
1004b
9014
בֵּית
־
hus house
link
HNcbsc
9009
1168a
הַ
בַּ֙עַל֙
[best. form]
baal (avgud)
the
Baal
HTd/Ncbsa
9001
5422
9033
וַֽ
יִּתְּצֻ֔
הוּ
och

seq
to tear
him
Hc/Vqw3mp/Sp3ms
9002
0853
9014
וְ
אֶת
־
och
-
and
obj.
link
HC/To
4196
9023
מִזְבְּחֹתָ֥י
ו
altare altar
his
HNcfpc/Sp3ms
9002
0853
9014
וְ
אֶת
־
och
-
and
obj.
link
HC/To
6754
9023
צְלָמָ֖י
ו
image
his
HNcmpc/Sp3ms
7665
שִׁבֵּ֑רוּ to break HVpp3cp
9002
0853
וְ
אֵ֗ת
och
-
and
obj.
HC/To
4977
מַתָּן֙ Mattan Mattan HNpm
3548
כֹּהֵ֣ן präst priest HNcbsc
9009
1168a
הַ
בַּ֔עַל
[best. form]
baal (avgud)
the
Baal
HTd/Ncbsa
2026
הָרְג֖וּ döda to kill HVqp3cp
9005
6440
לִ
פְנֵ֥י
till, för
to
face
HR/Ncmpc
9009
4196
9016
הַֽ
מִּזְבְּחֽוֹת
׃
[best. form]
altare
[Vers slut]
the
altar
verseEnd
HTd/Ncfpa
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.