2 Korintierbrevet 9:7

var och en [ska så, dvs. ge] precis [så mycket] som han har bestämt (föreslagit; lagt fram) i sitt hjärta (ordagrant: i hjärtat), inte utav olust (motvilja) eller tvång [som något obligatoriskt], för Gud älskar (föredrar) en glad (beredvillig, förnöjsam; välvilligt inställd) givare. [Här citerar Paulus fritt från den andra delen av Ords 22:8 i den grekiska översättningen Septuaginta där det står: "Gud älskar en glad man och givare". Principen om sådd och skörd och om givandets välsignelser finns också i Ords 11:24–26 och i 5 Mos 15:7–11. Paulus sammanfattning av denna "lag" har ibland förminskats till en slug investeringsstrategi där man genom att ge mycket förväntar sig en större välsignelse tillbaka för att leva gott för egen del. Om det är drivkraften blir resultatet bara ännu djupare andlig fattigdom. Paulus gör klart att Gud vill se alla sina barns behov uppfyllda. Herren lönar generositet genom att möjliggöra för ännu mer generositet.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ἕκαστος   καθὼς   προῄρηται   τῇ   καρδίᾳ,   μὴ   ἐκ   λύπης   ἢ   ἐξ   ἀνάγκης·   ἱλαρὸν   γὰρ   δότην   ἀγαπᾷ   ὁ   θεός.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1538 ἕκαστος
var och en, alla, varje each
Adjektiv Adjektiv
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
A-NSM
G2531 καθὼς
som, så som as
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G4255 προῄρηται
bestämma he himself has purposed
VERB Verb
Perfekt Medium Indikativ Perfekt Medium Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-RMI-3S
G3588 τῇ
denna, denne in the
Best. Art. Bestämd artikel
Dativ Sing. Dativ Singular Feminin
T-DSF
G2588 καρδίᾳ,
hjärta, brustet hjärta heart,
Substantiv Substantiv
Dativ Sing. Dativ Singular Feminin
N-DSF
G3361 μὴ
inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen not
Partikel Partikel
Nominativ Partikel Nominativ
PRT-N
G1537 ἐκ
av, från, ut ur, med, på out of
Preposition Preposition
PREP
G3077 λύπης
sorg, vånda regret
Substantiv Substantiv
Genitiv Sing. Genitiv Singular Feminin
N-GSF
G2228
eller, än, antingen, annars, inte heller or
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G1537 ἐξ
av, från, ut ur, med, på of
Preposition Preposition
PREP
G0318 ἀνάγκης·
nödvändighet necessity;
Substantiv Substantiv
Genitiv Sing. Genitiv Singular Feminin
N-GSF
G2431 ἱλαρὸν
glad a cheerful
Adjektiv Adjektiv
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Maskulin
A-ASM
G1063 γὰρ
för for
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G1395 δότην
givare giver
Substantiv Substantiv
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Maskulin
N-ASM
G0025 ἀγαπᾷ
älska loves
VERB Verb
Närvarande Aktiv Indikativ Närvarande Aktiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-PAI-3S
G3588
denna, denne
Best. Art. Bestämd artikel
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
T-NSM
G2316 θεός.¶
Gud God.
Substantiv Substantiv
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
N-NSM

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln – av Biblica, Internationella Bibelsällskapet (samma organisation som också står bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning som tillsattes 1972 där NT blev klart 1981 och GT år 2000
 Bibel2000 (gamla hemsidan)
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Waldenströms översättning – Paul Petter Waldenströms översättning med förklarande anmärkningar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011)
 Finska Raamattu
 Danska Brugbibelen
 Tyska (1545)

Engelska:
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of life version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar