2 Korintierbrevet 8:2

Trots deras många hårda prövningar har ändå deras översvallande glädje och deras djupa fattigdom gjort dem överflödande rika på uppriktig hängivenhet.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ὅτι   ἐν   πολλῇ   δοκιμῇ   θλίψεως   ἡ   περισσεία   τῆς   χαρᾶς   αὐτῶν   καὶ   ἡ   κατὰ   βάθους   πτωχεία   αὐτῶν   ἐπερίσσευσεν   εἰς   τὸ   πλοῦτος   τῆς   ἁπλότητος   αὐτῶν,  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3754 ὅτι att, eftersom that CONJ
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G4183 πολλῇ många, stor much A-DSF
G1382 δοκιμῇ prov, beprövad, prövning proof N-DSF
G2347 θλίψεως lidande, ångest, förföljelse of tribulation, N-GSF
G3588 denna, denne the T-NSF
G4050 περισσεία överflöd abundance N-NSF
G3588 τῆς denna, denne of the T-GSF
G5479 χαρᾶς glädje joy N-GSF
G0846 αὐτῶν honom, dem, henne, den, det of them P-GPM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3588 denna, denne T-NSF
G2596 κατὰ enligt, mot, i of PREP
G0899 βάθους djup deep N-GSN
G4432 πτωχεία fattigdom poverty N-NSF
G0846 αὐτῶν honom, dem, henne, den, det of them P-GPM
G4052 ἐπερίσσευσεν överträffa, överflöda abounded V-AAI-3S
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot into PREP
G3588 τὸ denna, denne the T-ASN
G4149 πλοῦτος rikedom riches N-ASN
G3588 τῆς denna, denne of the T-GSF
G0572 ἁπλότητος uppriktighet, enkelhet generosity N-GSF
G0846 αὐτῶν, honom, dem, henne, den, det of them. P-GPM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.