2 Korintierbrevet 6:9

som okända [ignorerade, utan några referenser],
    och ändå erkända (välkända) [som visas tacksamhet, förståelse och uppskattning],
som döende [likt några som håller på att dö bort],
    och ändå – se, vi lever,
som tuktade (disciplinerade),
    och ändå inte till döds (avrättade),


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ὡς   ἀγνοούμενοι   καὶ   ἐπιγινωσκόμενοι,   ὡς   ἀποθνῄσκοντες   καὶ   ἰδοὺ   ζῶμεν,   ὡς   παιδευόμενοι   καὶ   μὴ   θανατούμενοι,  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G5613 ὡς som as CONJ
G0050 ἀγνοούμενοι vara okunnig, okunnig, inte veta, inte förstå, okunnighet being unknown, V-PPP-NPM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and yet CONJ
G1921 ἐπιγινωσκόμενοι, känna, förnimma, känna igen, veta being well-known; V-PPP-NPM
G5613 ὡς som as CONJ
G0599 ἀποθνῄσκοντες dö, omkomma, vara död, döende dying, V-PAP-NPM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and yet CONJ
G2400 ἰδοὺ se behold, INJ
G2198 ζῶμεν, leva, levande we live; V-PAI-1P
G5613 ὡς som as CONJ
G3811 παιδευόμενοι fostras, prygla, undervisa, tillrättavisa being disciplined, V-PPP-NPM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and yet CONJ
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen not PRT-N
G2289 θανατούμενοι, utlämna till att dödas, döda, dödats being killed; V-PPP-NPM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.