2 Korintierbrevet 6:14

Gå inte som omaka par i ok
    med dem som inte tror.

[Paulus syftar troligen på 5 Mos 22:10 som talar om att inte plöja med oxe och åsna tillsammans. Det är en av flera praktiska exempel som illustrerar israeliternas avstånd till andra folk och deras onda vanor. Bilden beskriver något som inte drar jämnt, en kristen ska inte gå in i en nära relation och samarbete med en otroende. Äktenskapet är ett sådant område där denna princip gäller, se även 1 Kor 7:10‑16. Ett annat är kompanjonskap i affärsvärlden. Nu följer fem frågor som alla har det självklara svaret ingen/inget.]

Vad har rättfärdighet
    med orättfärdighet att göra,
eller vad har ljus
    gemensamt med mörker?


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Μὴ   γίνεσθε   ἑτεροζυγοῦντες   ἀπίστοις·   τίς   γὰρ   μετοχὴ   δικαιοσύνῃ   καὶ   ἀνομίᾳ;   ἢ   τίς   κοινωνία   φωτὶ   πρὸς   σκότος;  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3361 Μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen Not PRT-N
G1096 γίνεσθε vara, ske, bli, bli gjort, komma do become V-PNM-2P
G2086 ἑτεροζυγοῦντες gå i ok tillsammans med unequally yoked together V-PAP-NPM
G0571 ἀπίστοις· som inte tror, otroende, sakna tro, otro, otrogen with unbelievers; A-DPM
G5101 τίς vad, vilken, vem what I-NSF
G1063 γὰρ för for CONJ
G3352 μετοχὴ ha med att göra, skaffa med, gemensam partnership [have] N-NSF
G1343 δικαιοσύνῃ rättfärdighet righteousness N-DSF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G0458 ἀνομίᾳ; laglöshet, orrätfärdighet lawlessness? N-DSF
G2228 eller, än, antingen, annars, inte heller Or CONJ
G5101 τίς vad, vilken, vem what I-NSF
G2842 κοινωνία gemenskap, delaktighet fellowship N-NSF
G5457 φωτὶ ljus light N-DSN
G4314 πρὸς till with PREP
G4655 σκότος; mörker darkness? N-ASN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.