2 Korintierbrevet 4:6

För [samma] Gud, som [i begynnelsen, i 1 Mos 1:3, se även Jes 9:2; Joh 8:12; Jak 1:1] sade: "Ljus ska lysa fram ur mörkret", har låtit ljuset skina i våra hjärtan, för att kunskapen om (en personlig erfarenhet av) Guds härlighet, som strålar från (kan ses i) Jesu den Smordes (Kristi) ansikte, ska lysa fram (sprida sitt sken).


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ὅτι   ὁ   θεὸς   ὁ   εἰπὼν   ἐκ   σκότους   φῶς   λάμψει,   ὃς   ἔλαμψεν   ἐν   ταῖς   καρδίαις   ἡμῶν   πρὸς   φωτισμὸν   τῆς   γνώσεως   τῆς   δόξης   τοῦ   θεοῦ   ἐν   προσώπῳ   Ἰησοῦ   Χριστοῦ.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3754 ὅτι att, eftersom For [it is] CONJ
G3588 denna, denne T-NSM
G2316 θεὸς Gud God, N-NSM
G3588 denna, denne T-NSM
G2036 εἰπὼν säga, tala, bud having said, V-2AAP-NSM
G1537 ἐκ av, från, ut ur, med, på Out of PREP
G4655 σκότους mörker darkness N-GSN
G5457 φῶς ljus light N-NSN
G2989 λάμψει, lysa will shine,” V-FAI-3S
G3739 ὃς vem who R-NSM
G2989 ἔλαμψεν lysa shone V-AAI-3S
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G3588 ταῖς denna, denne the T-DPF
G2588 καρδίαις hjärta, brustet hjärta hearts N-DPF
G1473 ἡμῶν jag, mig, min, mitt of us P-1GP
G4314 πρὸς till for [the] PREP
G5462 φωτισμὸν ljus radiance N-ASM
G3588 τῆς denna, denne of the T-GSF
G1108 γνώσεως kunskap knowledge N-GSF
G3588 τῆς denna, denne of the T-GSF
G1391 δόξης härlighet, ära, prakt, heder, anseende glory N-GSF
G3588 τοῦ denna, denne T-GSM
G2316 θεοῦ Gud of God N-GSM
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G4383 προσώπῳ ansikte [the] face N-DSN
G2424 Ἰησοῦ Jesus of Jesus N-GSM-P
G5547 Χριστοῦ.¶ den smorde, Kristus Christ. N-GSM-T
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.