2 Korintierbrevet 3:1

Måste vi rekommendera oss själva igen (lägga fram våra meriter)?
Behöver vi, som vissa andra [falska apostlar, se 2:17], rekommendationsbrev till er eller från er?

[Det var inte ovanligt med rekommendationsbrev. Några exempel i NT är: Apollos, Apg 18:27; Timoteus, 1 Kor 16:10; Febe, Rom 16:1; Johannes Markus, Kol 4:10; Titus, 2 Kor 8:22. Paulus känner sorg över att relationen med vissa i Korint har sjunkit så lågt att han skulle behöva rekommendationsbrev från en tredje part. Han hade ju varit med och fört många av korintierna till tro!]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Ἀρχόμεθα   πάλιν   ἑαυτοὺς   συνιστάνειν;   ἢ   μὴ   χρῄζομεν   ὥς   τινες   συστατικῶν   ἐπιστολῶν   πρὸς   ὑμᾶς   ἢ   ἐξ   ὑμῶν   συστατικῶν;  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0757 Ἀρχόμεθα regera Are we beginning V-PMI-1P
G3825 πάλιν igen again ADV
G1438 ἑαυτοὺς sig själv, dem själva, du själv, vi själva, hans, deras ourselves F-1APM
G4921 συνιστάνειν; rekommendera, hålla med to commend? V-PAN
G2228 eller, än, antingen, annars, inte heller Or CONJ
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen not PRT-N
G5535 χρῄζομεν behöva we need, V-PAI-1P
G5613 ὥς som like CONJ
G5100 τινες något, någon, några some, X-NPM
G4956 συστατικῶν rekommendations- commendatory A-GPF
G1992 ἐπιστολῶν brev letters N-GPF
G4314 πρὸς till to PREP
G4771 ὑμᾶς du, ni, er you P-2AP
G2228 eller, än, antingen, annars, inte heller or CONJ
G1537 ἐξ av, från, ut ur, med, på from PREP
G4771 ὑμῶν du, ni, er you? P-2GP
G4956 συστατικῶν; rekommendations- commendatory A-GPF
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.