2 Korintierbrevet 12:4

blev uppryckt till paradiset och fick höra ord som ingen människa kan eller får uttala.

[Ordet "paradiset" har persiskt ursprung och beskriver en anlagd trädgård eller park. Det är en rofylld och glädjerik plats och används i den grekiska översättningen av Gamla testamentet om Edens lustgård, se 1 Mos 2:8. Ordet används tre gånger i Nya testamentet. I Luk 23:43 beskriver det platsen efter döden för de rättfärdiga, och i Upp 2:7 syftar det på det återupprättade Edens lustgård. Paradiset här är troligen en parallell till "tredje himlen" i vers 2. Om den första himlen är luften och atmosfären kring jorden, och den andra universum, så refererar den tredje himlen till den plats där Gud bor. I judisk och utombiblisk litteratur finns sju himlar beskrivna, men det är inte troligt att Paulus skulle använda dessa referenser.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ὅτι   ἡρπάγη   εἰς   τὸν   παράδεισον   καὶ   ἤκουσεν   ἄρρητα   ῥήματα   ἃ   οὐκ   ἐξὸν   ἀνθρώπῳ   λαλῆσαι.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3754 ὅτι att, eftersom that CONJ
G0726 ἡρπάγη förtrycka, plundra, röva he was caught up V-2API-3S
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot into PREP
G3588 τὸν denna, denne T-ASM
G3857 παράδεισον paradiset Paradise, N-ASM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G0191 ἤκουσεν höra, lyssna he heard V-AAI-3S
G0731 ἄρρητα outsäglig, osägbar inexpressible A-APN
G4487 ῥήματα ord declaration N-APN
G3739 vem which R-APN
G3756 οὐκ inte not PRT-N
G1832 ἐξὸν tillåtet, låt being permitted V-PAP-NSN
G0444 ἀνθρώπῳ människa to man N-DSM
G2980 λαλῆσαι. tala, säga, predika, uttala to speak. V-AAN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.