2 Korintierbrevet 12:14

[Ett tecken på en sann apostel är den genuina kärleken till församlingen. De troende utnyttjas inte och ses inte som potentiella understödjare för egna projekt och idéer.]

Det är nu tredje gången jag är redo att komma till er, och jag ska inte ligga någon till last. Jag söker inte det som är ert, utan er själva. [Paulus liknar sig själv med en förälder som älskar sina barn. Han har använt sig av liknande bilder förut när han undervisat och gett dem andlig mjölk i stället för fast föda, se 1 Kor 3:2.] Barnen är ju inte skyldiga att spara åt sina föräldrar,
    utan föräldrarna åt sina barn.

[I den grekisk-romerska kulturen var det självklart att föräldrarna sparade åt sina barn. Som mottagare av livet och allt föräldrarna gav förväntades barnen betala tillbaka genom att ge tillbaka kärlek och respekt. Otacksamhet för givna gåvor ansågs vara en grov synd.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Ἰδοὺ   τρίτον   τρίτον   ἑτοίμως   ἔχω   ἐλθεῖν   πρὸς   ὑμᾶς   καὶ   οὐ   καταναρκήσω   ὑμῶν·   οὐ   γὰρ   ζητῶ   τὰ   ὑμῶν   ἀλλ᾽   ὑμᾶς.   οὐ   γὰρ   ὀφείλει   τὰ   τέκνα   τοῖς   γονεῦσιν   θησαυρίζειν   ἀλλ᾽   οἱ   γονεῖς   τοῖς   τέκνοις·  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2400 Ἰδοὺ se Behold, INJ
G5154 τρίτον tredje third time A-ASN
G5154 τρίτον tredje third time A-ASN
G2093 ἑτοίμως vara redo ready ADV
G2192 ἔχω ha, vara, behöva I am V-PAI-1S
G2064 ἐλθεῖν komma, gå to come V-2AAN
G4314 πρὸς till to PREP
G4771 ὑμᾶς du, ni, er you, P-2AP
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3756 οὐ inte not PRT-N
G2655 καταναρκήσω ligga till last I will burden V-FAI-1S
G4771 ὑμῶν· du, ni, er you; P-2GP
G3756 οὐ inte not PRT-N
G1063 γὰρ för for CONJ
G2212 ζητῶ söka, söka efter I seek V-PAI-1S
G3588 τὰ denna, denne what [is] T-APN
G4771 ὑμῶν du, ni, er yours, P-2GP
G0235 ἀλλ᾽ men but CONJ
G4771 ὑμᾶς. du, ni, er you. P-2AP
G3756 οὐ inte Not PRT-N
G1063 γὰρ för for CONJ
G3784 ὀφείλει skyldig att, förpliktad att, skyldig, bunden ought V-PAI-3S
G3588 τὰ denna, denne the T-NPN
G5043 τέκνα barn children N-NPN
G3588 τοῖς denna, denne for the T-DPM
G1118 γονεῦσιν föräldrar parents N-DPM
G2343 θησαυρίζειν samla, samla skatter to treasure up, V-PAN
G0235 ἀλλ᾽ men but CONJ
G3588 οἱ denna, denne the T-NPM
G1118 γονεῖς föräldrar parents N-NPM
G3588 τοῖς denna, denne for the T-DPN
G5043 τέκνοις· barn children. N-DPN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.