2 Korintierbrevet 11:14

Och inte undra på det, Satan själv förklär sig till en ljusets ängel (budbärare).


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

καὶ   οὐ   θαῦμα·   αὐτὸς   γὰρ   ὁ   σατανᾶς   μετασχηματίζεται   εἰς   ἄγγελον   φωτός·  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G3756 οὐ inte no PRT-N
G2295 θαῦμα· förundran wonder; N-NSN
G0846 αὐτὸς honom, dem, henne, den, det himself P-NSM
G1063 γὰρ för for CONJ
G3588 denna, denne T-NSM
G4567 σατανᾶς Satan Satan N-NSM-T
G3345 μετασχηματίζεται förklädd, framställt masquerades V-PMI-3S
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot as PREP
G0032 ἄγγελον ängel, budbärare an angel N-ASM
G5457 φωτός· ljus of light. N-GSN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.