1 Moseboken 1:1

I begynnelsen (som en början/startpunkt) [när tiden startade] skapade Gud (Elohim) himlarna och jorden [hela universum].

[Bibelns första mening består av sju hebreiska ord. Det mittersta ordet är två bokstäver, alef-tav, den första och sista bokstaven i alfabetet. Detta lilla ord som uttalas "et" på hebreiska är en objektpartikel som indikerar att nästföljande ord, som är "himlarna", är objekt i satsen. Det är intressant att i Upp 1:8 har Jesus motsvarande titel på grekiska, "alfa och omega", den första och den sista. Även om alef-tav bara är en språklig grammatisk detalj i hebreiskan antyds att Jesus finns representerad mitt i bibelns första vers, likställd med Gud!
    Uttrycket himlar, i plural, tillsammans med jorden beskriver all materia som existerar – hela universum. I början på 1900-talet formulerade Einstein relativitetsteorin, med tiden som en fjärde dimension, vilket resulterar i "krökta rum", se 2 Sam 22:10. Här anar vi hur Gud kan stå utanför tiden och känna till början från slutet, och samtidigt finnas i tiden.]


בְּרֵאשִׁית   בָּרָא   אֱלֹהִים   אֵת   הַשָּׁמַיִם   וְאֵת   הָאָרֶץ  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
9003
7225
בְּ
רֵאשִׁ֖ית
i, på, med
begynnelsen
in
first
HR/Ncfsa
1254a
בָּרָ֣א skapa to create HVqp3ms
0430
אֱלֹהִ֑ים Gud God HNcmpa
0853
אֵ֥ת - obj. HTo
9009
8064
הַ
שָּׁמַ֖יִם
[best. form]
himlar
the
heaven
HTd/Ncmpa
9002
0853
וְ
אֵ֥ת
och
-
and
obj.
HC/To
9009
0776
9016
הָ
אָֽרֶץ
׃
[best. form]
land, jord
[Vers slut]
the
land
verseEnd
HTd/Ncbsa
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.