1 Timoteusbrevet 6:6

Men gudsfruktan förenad med förnöjsamhet
    är verkligen en stor vinst.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Ἔστιν   δὲ   πορισμὸς   μέγας   ἡ   εὐσέβεια   μετὰ   αὐταρκείας.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1510 Ἔστιν är Is V-PAI-3S
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även however CONJ
G4200 πορισμὸς vinst gain N-NSM
G3173 μέγας stor great A-NSM
G3588 -, denna, denne T-NSF
G2150 εὐσέβεια gudfruktig, from godliness N-NSF
G3326 μετὰ med, efter, bland, härefter, efteråt, mot with PREP
G0841 αὐταρκείας. tillräckligt, förnöjsamhet contentment. N-GSF
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.