1 Timoteusbrevet 6:16

Han som ensam är odödlig och bor i ett oåtkomligt ljus,
    han som ingen människa har sett eller kan se –
honom tillhör ära och evig makt. Amen (låt det ske).


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ὁ   μόνος   ἔχων   ἀθανασίαν,   φῶς   οἰκῶν   ἀπρόσιτον,   ὃν   εἶδεν   οὐδεὶς   ἀνθρώπων   οὐδὲ   ἰδεῖν   δύναται,   ᾧ   τιμὴ   καὶ   κράτος   αἰώνιον,   ἀμήν.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 denna, denne T-NSM
G3441 μόνος endast, ensam alone A-NSM
G2192 ἔχων ha, vara, behöva having V-PAP-NSM
G0110 ἀθανασίαν, odödlighet immortality, N-ASF
G5457 φῶς ljus in light N-ASN
G3611 οἰκῶν bo dwelling V-PAP-NSM
G0676 ἀπρόσιτον, dit ingen kan komma unapproachable, A-ASN
G3739 ὃν vem whom R-ASM
G1492 εἶδεν veta, känna till, förstå, se, skåda, titta has seen V-2AAI-3S
G3762 οὐδεὶς ingen, inget no one A-NSM-N
G0444 ἀνθρώπων människa of men N-GPM
G3761 οὐδὲ inte heller nor CONJ-N
G1492 ἰδεῖν veta, känna till, förstå, se, skåda, titta to see V-2AAN
G1410 δύναται, kan, kan inte is able, V-PNI-3S
G3739 vem to whom [be] R-DSM
G5092 τιμὴ pris, heder honor N-NSF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2904 κράτος makt, kraft dominion N-NSN
G0166 αἰώνιον, evig eternal. A-NSN
G0281 ἀμήν.¶ amen Amen. INJ-HEB
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.