1 Timoteusbrevet 6:1

[Paulus har gett instruktioner till olika grupper i församlingen, se kapitel 5. Den sista gruppen är slavar. Det romerska samhället var beroende av slavar. Under den första tiden var omkring nittio procent av befolkningen slavar. Även om slaveriet hade minskat var omkring hälften av den romerska befolkningen slavar, när Paulus skriver detta brev. De slavar som arbetade i gruvor och på fälten hade ofta det väldigt svårt, medan de som tjänade i hemmen kunde ha det mer drägligt. Vissa av dessa slavar var väl utbildade och tjänade som skrivare och läkare. Paulus hade tidigare skrivit att i Jesus är det inte längre slav eller fri, se Kol 3:11. Vad innebar det uttalandet i en församling som växte och bestod av både slavar och slavägare?]

Alla som bär slaveriets ok ska anse sina herrar värda all respekt, så att Guds namn och läran inte smädas.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Ὅσοι   εἰσὶν   ὑπὸ   ζυγὸν   δοῦλοι,   τοὺς   ἰδίους   δεσπότας   πάσης   τιμῆς   ἀξίους   ἡγείσθωσαν,   ἵνα   μὴ   τὸ   ὄνομα   τοῦ   θεοῦ   καὶ   ἡ   διδασκαλία   βλασφημῆται.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3745 Ὅσοι
så länge As many as
Korrelativt pron. Korrelativt Pronomen
Nominativ Plur. Nominativ Plural Maskulin
K-NPM
G1510 εἰσὶν
är are
VERB Verb
Närvarande Aktiv Indikativ Närvarande Aktiv Indikativ
Plur. tredje person Plural
V-PAI-3P
G5259 ὑπὸ
av under
Preposition Preposition
PREP
G2218 ζυγὸν
ok a yoke
Substantiv Substantiv
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Maskulin
N-ASM
G1401 δοῦλοι,
tjänare [as] slaves,
Substantiv Substantiv
Nominativ Plur. Nominativ Plural Maskulin
N-NPM
G3588 τοὺς
denna, denne
Best. Art. Bestämd artikel
Ackusativ Plur. Ackusativ Plural Maskulin
T-APM
G2398 ἰδίους
hans egna, deras egen, i enrum, din egen, hans, egen [their] own
Adjektiv Adjektiv
Ackusativ Plur. Ackusativ Plural Maskulin
A-APM
G1203 δεσπότας
Herre, herrar masters
Substantiv Substantiv
Ackusativ Plur. Ackusativ Plural Maskulin
N-APM
G3956 πάσης
alla, allt, varje, varje slags, alla typer
sorter
of all
Adjektiv Adjektiv
Genitiv Sing. Genitiv Singular Feminin
A-GSF
G5092 τιμῆς
pris, heder honor
Substantiv Substantiv
Genitiv Sing. Genitiv Singular Feminin
N-GSF
G0514 ἀξίους
värdig, tillhör, överensstämmer med worthy
Adjektiv Adjektiv
Ackusativ Plur. Ackusativ Plural Maskulin
A-APM
G2233 ἡγείσθωσαν,
anse, se det som, aktning, ledare they should esteem,
VERB Verb
Närvarande Medium eller passiv-dep. Imperativ Närvarande Medium eller passiv-deponent Imperativ
Plur. tredje person Plural
V-PNM-3P
G2443 ἵνα
för att, till so that
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G3361 μὴ
inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen not
Partikel Partikel
Nominativ Partikel Nominativ
PRT-N
G3588 τὸ
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Nominativ Sing. Neutral Nominativ Singular Neutral
T-NSN
G3686 ὄνομα
namn name
Substantiv Substantiv
Nominativ Sing. Neutral Nominativ Singular Neutral
N-NSN
G3588 τοῦ
denna, denne
Best. Art. Bestämd artikel
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
T-GSM
G2316 θεοῦ
Gud of God
Substantiv Substantiv
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
N-GSM
G2532 καὶ
och, också, även, både, sedan, också and
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G3588
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Nominativ Sing. Nominativ Singular Feminin
T-NSF
G1319 διδασκαλία
lära teaching
Substantiv Substantiv
Nominativ Sing. Nominativ Singular Feminin
N-NSF
G0987 βλασφημῆται.
häda, smäda may be blasphemed.
VERB Verb
Närvarande Passiv Subjunktiv Närvarande Passiv Subjunktiv
Sing. tredje person Singular
V-PPS-3S

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln – av Biblica, Internationella Bibelsällskapet (samma organisation som också står bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning som tillsattes 1972 där NT blev klart 1981 och GT år 2000
 Bibel2000 (gamla hemsidan)
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Waldenströms översättning – Paul Petter Waldenströms översättning med förklarande anmärkningar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011)
 Finska Raamattu
 Danska Brugbibelen
 Tyska (1545)

Engelska:
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of life version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar