1 Timoteusbrevet 6:8

Har vi mat och kläder
    ska vi vara nöjda med det.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ἔχοντες   δὲ   διατροφὰς   καὶ   σκεπάσματα,   τούτοις   ἀρκεσθησόμεθα.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2192 ἔχοντες ha, vara, behöva Having V-PAP-NPM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även however CONJ
G1305 διατροφὰς mat sustenance N-APF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G4629 σκεπάσματα, klädsel coverings, N-APN
G3778 τούτοις detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de with these D-DPN
G0714 ἀρκεσθησόμεθα.¶ vara tillräckligt we will be content. V-FPI-1P
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.