1 Timoteusbrevet 6:7

Vi har inte tagit med oss något in
    i denna världen,
därför kan vi inte heller ta med oss någonting härifrån.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

οὐδὲν   γὰρ   εἰσηνέγκαμεν   εἰς   τὸν   κόσμον,   δῆλον   ὅτι   οὐδὲ   ἐξενεγκεῖν   τι   δυνάμεθα·  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3762 οὐδὲν ingen, inget Nothing A-ASN-N
G1063 γὰρ för for CONJ
G1533 εἰσηνέγκαμεν föra in we brought V-AAI-1P
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot into PREP
G3588 τὸν denna, denne the T-ASM
G2889 κόσμον, värld world, N-ASM
G1212 δῆλον avslöja, självklart, uppenbart evident A-NSN
G3754 ὅτι att, eftersom because CONJ
G3761 οὐδὲ inte heller neither CONJ-N
G1627 ἐξενεγκεῖν ta fram, bar bort, ta med to carry out V-2AAN
G5100 τι något, någon, några anything X-ASN
G1410 δυνάμεθα· kan, kan inte are we able. V-PNI-1P
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.