1 Timoteusbrevet 6:5

och ständiga strider (konflikter) mellan människor med fördärvat sinne
        som har tappat bort (blivit bedragna) sanningen
    när de menar att gudsfruktan ska ge vinst.

[Det är slående hur dessa egenskaper står i skarp kontrast till kvalifikationerna för en ledare i församlingen, se 1 Tim 3:2–12. Paulus utvecklar nu faran med materialismen. Ämnet tas upp i följande stycken, se vers 6–10, men även i vers 17–19. Brevet har en kiastisk struktur vilket gör att ämnet återkommer och hör ihop.]


Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

διαπαρατριβαὶ   διεφθαρμένων   ἀνθρώπων   τὸν   νοῦν   καὶ   ἀπεστερημένων   τῆς   ἀληθείας,   νομιζόντων   πορισμὸν   εἶναι   τὴν   εὐσέβειαν.  

Textus Receptus (TR)

διαπαρατριβαὶ   διεφθαρμένων   ἀνθρώπων   τὸν   νοῦν   καὶ   ἀπεστερημένων   τῆς   ἀληθείας,   νομιζόντων   πορισμὸν   εἶναι   τὴν   εὐσέβειαν.   Ἀφίστασο   ἀπὸ   τῶν   τοιούτων.¶  

Grundtextkommentarer

NA har 14 ord, TR har 18 (+4).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3859 διαπαρατριβαὶ (paradiatribe)
strid, tom konflikt [and] constant frictions
Substantiv Substantiv
Nominativ Plur. Nominativ Plural Feminin
N-NPF
G1311 διεφθαρμένων (diaphtheiro)
förstöra, förgå, brytas ner corrupted
VERB Verb
Perfekt Passiv Particip Perfekt Passiv Particip
Genitiv Plur. Genitiv Plural Maskulin
V-RPP-GPM
G0444 ἀνθρώπων (anthropos)
människa among men
Substantiv Substantiv
Genitiv Plur. Genitiv Plural Maskulin
N-GPM
G3588 τὸν (ho, he)
denna, denne
Best. Art. Bestämd artikel
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Maskulin
T-ASM
G3563 νοῦν (nous)
sinne in mind,
Substantiv Substantiv
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Maskulin
N-ASM
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks... and
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G0650 ἀπεστερημένων (apostereo)
roffa åt sig, bedra, undanhålla, un... defrauded
VERB Verb
Perfekt Passiv Particip Perfekt Passiv Particip
Genitiv Plur. Genitiv Plural Maskulin
V-RPP-GPM
G3588 τῆς (ho, he)
denna, denne of the
Best. Art. Bestämd artikel
Genitiv Sing. Genitiv Singular Feminin
T-GSF
G0225 ἀληθείας, (aletheia)
sanning truth,
Substantiv Substantiv
Genitiv Sing. Genitiv Singular Feminin
N-GSF
G3543 νομιζόντων (nomizo)
trodde, tro, anta holding
VERB Verb
Närvarande Aktiv Particip Närvarande Aktiv Particip
Genitiv Plur. Genitiv Plural Maskulin
V-PAP-GPM
G4200 πορισμὸν (porismos)
vinst a means of gain
Substantiv Substantiv
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Maskulin
N-ASM
G1510 εἶναι (eimi)
är to be
VERB Verb
Närvarande Aktiv Infinitiv Närvarande Aktiv Infinitiv
V-PAN
G3588 τὴν (ho, he)
denna, denne
Best. Art. Bestämd artikel
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Feminin
T-ASF
G2150 εὐσέβειαν. (eusebeia)
gudfruktighet, fromhet godliness.
Substantiv Substantiv
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Feminin
N-ASF

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – (NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL)
 nuBibeln – av Biblica, Internationella Bibelsällskapet (samma organisation som också står bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning som tillsattes 1972 där NT blev klart 1981 och GT år 2000
 Bibel2000 (gamla hemsidan)
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Waldenströms översättning – Paul Petter Waldenströms översättning med förklarande anmärkningar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011)
 Finska Raamattu
 Danska Brugbibelen
 Tyska (1545)

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of life version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)