1 Timoteusbrevet 6:3

Om någon sprider andra läror och inte håller sig till vår Herre Jesu den Smordes (Kristi) sunda (hälsosamma) ord och den lära som hör till gudsfruktan [evangeliet, till skillnad från myter, se 1 Tim 4:7‑10],


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

εἴ   τις   ἑτεροδιδασκαλεῖ   καὶ   μὴ   προσέρχεται   ὑγιαίνουσιν   λόγοις   τοῖς   τοῦ   κυρίου   ἡμῶν   Ἰησοῦ   Χριστοῦ   καὶ   τῇ   κατ᾽   εὐσέβειαν   διδασκαλίᾳ,  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1487 εἴ om, huruvida If COND
G5100 τις något, någon, några anyone X-NSM
G2085 ἑτεροδιδασκαλεῖ förkunna falsk lära, annan lära teaches another doctrine V-PAI-3S
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen not PRT-N
G4334 προσέρχεται komma draws near V-PNI-3S
G5198 ὑγιαίνουσιν vara frisk, vara hel, vara sund to sound V-PAP-DPM
G3056 λόγοις ord, tal words N-DPM
G3588 τοῖς denna, denne T-DPM
G3588 τοῦ denna, denne of the T-GSM
G2962 κυρίου Herren, herre Lord N-GSM
G1473 ἡμῶν jag, mig, min, mitt of us P-1GP
G2424 Ἰησοῦ Jesus Jesus N-GSM-P
G5547 Χριστοῦ den smorde, Kristus Christ N-GSM-T
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3588 τῇ denna, denne the T-DSF
G2596 κατ᾽ enligt, mot, i according to PREP
G2150 εὐσέβειαν gudfruktig, from godliness N-ASF
G1319 διδασκαλίᾳ, lära teaching, N-DSF
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.