1 Timoteusbrevet 6:21

Några har bekänt sig till detta,
och har kommit bort från tron.

Nåden vare med er.

[Paulus avslutar brevet med att rikta sig till "er", plural, vilket indikerar att brevet var riktat till Timoteus, men lästes upp för alla de troende i husförsamlingarna i Efesos.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ἥν   τινες   ἐπαγγελλόμενοι   περὶ   τὴν   πίστιν   ἠστόχησαν.¶   Ἡ   χάρις   μεθ᾽   ὑμῶν.   ἀμήν.   πρός   Τιμόθεον   πρώτη   ἐγράφη   ἀπό   Λαοδικείας   ἥτις   ἐστίν   μητρόπολις   φρυγίας   τῆς   Πακατιανῆς.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3739 ἥν vem which R-ASF
G5100 τινες något, någon, några some X-NPM
G1861 ἐπαγγελλόμενοι lova, bekänna sig till, ge löfte professing, V-PNP-NPM
G4012 περὶ omkring from PREP
G3588 τὴν denna, denne the T-ASF
G4102 πίστιν tro, tillit faith N-ASF
G0795 ἠστόχησαν.¶ farit vilse, missat målet went astray. V-AAI-3P
G3588 denna, denne T-NSF
G5485 χάρις nåd Grace [be] N-NSF
G3326 μεθ᾽ med, efter, bland, härefter, efteråt, mot with PREP
G4771 ὑμῶν. du, ni, er you [all] P-2GP
G0281 ἀμήν. amen Amen INJ-HEB
G4314 πρός till to PREP
G5095 Τιμόθεον Timoteus Timothy N-ASM-P
G4413 πρώτη först, främst first. A-NSF-S
G1125 ἐγράφη skriva it was written V-2API-3S
G0575 ἀπό från, av, ut ur, för, på, i, from PREP
G2993 Λαοδικείας Laodikeia Laodicea N-GSF-L
G3748 ἥτις som, vilken which R-NSF
G1510 ἐστίν är is V-PAI-3S
G3390 μητρόπολις metropol capital N-NSF
G5435 φρυγίας Frygien of Phrygia, N-GSF-L
G3588 τῆς denna, denne T-GSF
G3818 Πακατιανῆς.¶ Pacatiana of Pacatiana A-GSF-LG
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.