1 Timoteusbrevet 6:20

Käre Timoteus, bevara det som har anförtrotts dig (finansiell term för något som har satts in på ett konto).

Vänd dig bort från
    det oandliga, tomma pratet och invändningarna från det som kallas
        kunskap (gr. gnosis) utan att vara det.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Ὦ   Τιμόθεε,   τὴν   παραθήκην   φύλαξον   ἐκτρεπόμενος   τὰς   βεβήλους   κενοφωνίας   καὶ   ἀντιθέσεις   τῆς   ψευδωνύμου   γνώσεως,  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G5599 O O INJ
G5095 Τιμόθεε, Timoteus Timothy, N-VSM-P
G3588 τὴν denna, denne the T-ASF
G3866 παραθήκην anförtro deposit committed [to you] N-ASF
G5442 φύλαξον vakta, hålla do guard, V-AAM-2S
G1624 ἐκτρεπόμενος förfallit avoiding V-PMP-NSM
G3588 τὰς denna, denne the T-APF
G0952 βεβήλους oandliga, oandlig person profane, A-APF
G2757 κενοφωνίας tomt prat empty babblings N-APF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G0477 ἀντιθέσεις invändning opposing arguments N-APF
G3588 τῆς denna, denne T-GSF
G5581 ψευδωνύμου falskt benämnd falsely called A-GSF
G1108 γνώσεως, kunskap knowledge, N-GSF
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.