1 Timoteusbrevet 6:19

Då samlar de åt sig en skatt som är en god grund för framtiden (ordagrant: för det som kommer) [i den kommande tidsåldern], så att de kan vinna (hålla fast vid; få tag på, se vers 12) det verkliga livet.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ἀποθησαυρίζοντας   ἑαυτοῖς   θεμέλιον   καλὸν   εἰς   τὸ   μέλλον,   ἵνα   ἐπιλάβωνται   τῆς   ὄντως   ζωῆς.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0597 ἀποθησαυρίζοντας samla ihop treasuring up V-PAP-APM
G1438 ἑαυτοῖς sig själv, dem själva, du själv, vi själva, hans, deras for themselves F-3DPM
G2310 θεμέλιον grund a foundation N-ASM
G2570 καλὸν god, gott, bättre, rätt, fina good A-ASM
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot for PREP
G3588 τὸ denna, denne the T-ASN
G3195 μέλλον, ska, borde, skulle vilja, att komma, ämna future, V-PAP-ASN
G2443 ἵνα för att, till so that CONJ
G1949 ἐπιλάβωνται ta, gripa tag i, få fast, gripa they may take hold V-2ADS-3P
G3588 τῆς denna, denne of that which T-GSF
G3689 ὄντως verkligen [is] truly ADV
G2222 ζωῆς.¶ liv, livstid life. N-GSF
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.