1 Timoteusbrevet 6:17

Uppmana dem som är rika i den här tidsåldern (världen) att inte vara högmodiga eller sätta sitt hopp till något så osäkert som rikedom, utan till Gud som rikligt ger oss allt att njuta av.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Τοῖς   πλουσίοις   ἐν   τῷ   νῦν   αἰῶνι   παράγγελλε   μὴ   ὑψηλοφρονεῖν   μηδὲ   ἠλπικέναι   ἐπὶ   πλούτου   ἀδηλότητι   ἀλλ᾽   ἐπὶ   τῷ   θεῷ   τῷ   ζῶντι   τῷ   παρέχοντι   ἡμῖν   πάντα   πλουσίως   εἰς   ἀπόλαυσιν,  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 Τοῖς denna, denne To the T-DPM
G4145 πλουσίοις rik rich A-DPM
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G3588 τῷ denna, denne the T-DSM
G3568 νῦν nu, från och med nu present ADV
G0165 αἰῶνι evighet, tidsålder, tidsepokerna, världen, universum age, N-DSM
G3853 παράγγελλε befalla do instruct [them] V-PAM-2S
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen not PRT-N
G5309 ὑψηλοφρονεῖν vara högmodig to be high-minded, V-PAN
G3366 μηδὲ varken, inte heller, eller, inte, inte än nor CONJ-N
G1679 ἠλπικέναι hoppas på to have hope V-RAN
G1909 ἐπὶ på, i, till in PREP
G4149 πλούτου rikedom of riches N-GSM
G0083 ἀδηλότητι osäkerhet, ovishet, osäkert [the] uncertainty, N-DSF
G0235 ἀλλ᾽ men but CONJ
G1909 ἐπὶ på, i, till on PREP
G3588 τῷ denna, denne T-DSM
G2316 θεῷ Gud God N-DSM
G3588 τῷ denna, denne who T-DSM
G2198 ζῶντι leva, levande is living V-PAP-DSM
G3588 τῷ denna, denne who T-DSM
G3930 παρέχοντι besvära, oroa, skaffa åt, ge, bli is providing V-PAP-DSM
G1473 ἡμῖν jag, mig, min, mitt us P-1DP
G3956 πάντα alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter all things A-APN
G4146 πλουσίως rikligen richly ADV
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot for PREP
G0619 ἀπόλαυσιν, njuta enjoyment, N-ASF
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.