1 Timoteusbrevet 6:15

Hans uppenbarelse kommer att bli synlig vid hans rätta tider.
    [Pluralformen av tider antyder att Guds rike uppenbaras successivt i flera steg, se Apg 1:7.]
Han som är den salige (glada, välsignade), ende Härskaren,
    kungarnas Kung och herrarnas Herre.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ἣν   καιροῖς   ἰδίοις   δείξει   ὁ   μακάριος   καὶ   μόνος   δυνάστης,   ὁ   βασιλεὺς   τῶν   βασιλευόντων   καὶ   κύριος   τῶν   κυριευόντων,  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3739 ἣν vem which R-ASF
G2540 καιροῖς tid, rätt tid, tillfälle in seasons N-DPM
G2398 ἰδίοις hans egna, deras egen, i enrum, din egen, hans, egen [their] own A-DPM
G1166 δείξει visa He will display, V-FAI-3S
G3588 denna, denne the T-NSM
G3107 μακάριος Salig blessed A-NSM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3441 μόνος endast, ensam alone A-NSM
G1413 δυνάστης, härskare, hovman Sovereign, N-NSM
G3588 denna, denne the T-NSM
G0935 βασιλεὺς Kung, judarnas kung, Israels kung King N-NSM
G3588 τῶν denna, denne of those T-GPM
G0936 βασιλευόντων regera being kings, V-PAP-GPM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2962 κύριος Herren, herre [the] Lord N-NSM
G3588 τῶν denna, denne of those T-GPM
G2961 κυριευόντων, vara herre över being lords, V-PAP-GPM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.