1 Timoteusbrevet 6:14

[Detta är vad jag befaller dig:]
Håll detta bud (ditt uppdrag)
    obefläckat (rent)
    och oklanderligt (så att det inte finns något att anmärka på).
    [Var sann, lev det på ett sådant sätt att ingen kan kritisera det.]

Gör detta tills vår Herre Jesus den Smorde (Messias, Kristus) uppenbaras [då han kommer tillbaka för att regera här på jorden].


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

τηρῆσαί   σε   τὴν   ἐντολὴν   ἄσπιλον,   ἀνεπίλημπτον   μέχρι   τῆς   ἐπιφανείας   τοῦ   κυρίου   ἡμῶν   Ἰησοῦ   Χριστοῦ,  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G5083 τηρῆσαί håll, vaka över to keep V-AAN
G4771 σε du, ni, er you P-2AS
G3588 τὴν denna, denne the T-ASF
G1785 ἐντολὴν bud, föreskrift commandment N-ASF
G0784 ἄσπιλον, ren, fläckfri without stain, A-ASF
G0423 ἀνεπίλημπτον oklanderlig above reproach, A-ASF
G3360 μέχρι ända till, tills, till until PREP
G3588 τῆς denna, denne the T-GSF
G2015 ἐπιφανείας uppenbarelse, glans appearing N-GSF
G3588 τοῦ denna, denne of the T-GSM
G2962 κυρίου Herren, herre Lord N-GSM
G1473 ἡμῶν jag, mig, min, mitt of us P-1GP
G2424 Ἰησοῦ Jesus Jesus N-GSM-P
G5547 Χριστοῦ, den smorde, Kristus Christ, N-GSM-T
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.