1 Timoteusbrevet 6:12

Kämpa (fajtas) [var ständigt delaktig i]
    trons goda (ärbara) kamp (fajt) [som på ett slagfält eller i en tävling på en olympisk arena].

Håll fast vid (fånga; grip tag i, få tag på) [sök verkligen vinna] det eviga livet som du blev kallad till (in i)
    och som du också bekände dig till genom att avge den goda bekännelsen inför många vittnen.
    [Syftar troligen på Timoteus dop eller ordination till tjänst.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ἀγωνίζου   τὸν   καλὸν   ἀγῶνα   τῆς   πίστεως,   ἐπιλαβοῦ   τῆς   αἰωνίου   ζωῆς   εἰς   ἣν   καὶ   ἐκλήθης   καὶ   ὡμολόγησας   τὴν   καλὴν   ὁμολογίαν   ἐνώπιον   πολλῶν   μαρτύρων.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0075 ἀγωνίζου tävla, kämpa do fight V-PNM-2S
G3588 τὸν denna, denne the T-ASM
G2570 καλὸν god, gott, bättre, rätt, fina good A-ASM
G0073 ἀγῶνα kamp, löparlopp fight N-ASM
G3588 τῆς denna, denne of the T-GSF
G4102 πίστεως, tro, tillit faith. N-GSF
G1949 ἐπιλαβοῦ ta, gripa tag i, få fast, gripa do lay hold V-2ADM-2S
G3588 τῆς denna, denne of the T-GSF
G0166 αἰωνίου evig eternal A-GSF
G2222 ζωῆς liv, livstid life, N-GSF
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot to PREP
G3739 ἣν vem which R-ASF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2564 ἐκλήθης kalla, inbjuden you were called, V-API-2S
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and also CONJ
G3670 ὡμολόγησας bekänna, lova, prisa did confess V-AAI-2S
G3588 τὴν denna, denne the T-ASF
G2570 καλὴν god, gott, bättre, rätt, fina good A-ASF
G3671 ὁμολογίαν bekännelse confession N-ASF
G1799 ἐνώπιον före, inför, i närvaro av before PREP
G4183 πολλῶν många, stor many A-GPM
G3144 μαρτύρων.¶ vittne witnesses. N-GPM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.